V posiedzenie Senatu RP w dn. 25-27 lutego 2020 r.

V posiedzenie Senatu RP w dn. 25-27 lutego 2020 r.

W dniach 25-27 lutego br. odbyło się piąte posiedzenie Senatu RP który zajmował się m.in. ustawą o transporcie kolejowym, ustawą budżetową do której wprowadził 94 poprawki, wysłuchał ponadto informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wonności i praw człowieka i obywatela w roku 2018, a także informację Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Informację nt. sytuacji epidemiologicznej przedstawił sekretarz stanu wiceminister Waldemar Kraska. W swoim wystąpieniu podkreślił m.in., że sytuacja w Europie jeżeli chodzi o obecność koronawirusa, jest bardzo poważna, a w kraju sytuacja jest bardzo dynamiczna – ona zmienia się właściwie z godziny na godzinę,  na bieżąco monitorujemy sytuację.

Główny inspektor sanitarny i wszystkie podległe służby pracują na 100%. Jesteśmy także w okresie zachorowań na grypę. Od 1 października 2019 r. w Polsce na grypę zachorowało ponad 2,5 miliona ludzi, a ponad 10 tysięcy było z tego powodu hospitalizowanych. W samym lutym zachorowało już ponad 600 tysięcy osób.

Monitorujemy także liczbę stanowisk intensywnej terapii, bo zarażenie koronawirusem, ale także wirusem grypy, powoduje ciężkie zapalenia płuc, które czasem niestety muszą być leczone na oddziałach intensywnej terapii, gdyż wymaga to tzw. oddechu wspomaganego. W tej chwili w Polsce stanowisk intensywnej terapii mamy 3 tysiące 825. W NFZ jest uruchomiona infolinia – 800 190 590 to jest telefon, pod który każdy, kto ma jakiekolwiek wątpliwości, może zadzwonić i dostanie informacje, co robić w danym przypadku, gdzie się zgłosić.

Posiedzenie senatu zakończyło się głosowaniami.