V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Podlaskiego

V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Podlaskiego

26 maja 2022 r. w Kuczynie odbył się V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Podlaskiego.

Zjazd poprzedzony został kampanią sprawozdawczo-wyborczą w Ochotniczych Strażach Pożarnych oraz oddziałach: gminnych, miejskich lub miejsko-gminnych i powiatowych Związku OSP RP i był podsumowaniem 5-cio letniej kadencji. W Zjeździe uczestniczyło ponad 100-tu delegatów. Oprócz delegatów udział wzięli ustępujące władze Związku oraz zaproszeni goście: prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak, wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski, wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Podlaski Komendant PSP st. bryg. Sebastian Zdanowicz, Komendant Wojewódzki Policji nad. insp. Robert Szewc, komendanci powiatowi PSP, jak również samorządowcy i przedstawiciele instytucji współdziałających z OSP. Delegatami powiatu zambrowskiego byli: Marek Adam Komorowski, Robert Maciej Rosiak, Adam Łubnicki, Bogdan Pac, Paweł Kowalewski i Edward Lipiński, wraz z komendantem powiatowym PSP w Zambrowie mł. bryg. Andrzejem Kalinowskim.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Podlaskiego w swoich strukturach skupia 683 jednostki OSP, w tym 202 włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Ponadto w 2021 roku w województwie podlaskim było 125 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz 46 Kobiecych Drużyn Pożarniczych.

Ważnym punktem Zjazdu było wręczenie odznaczeń. Złotą Odznakę „Zasłużony dla ratownictwa” otrzymał Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Podlaskiego. Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach (gm. Supraśl) jedyna w naszym kraju szkoła im. Ochotniczych Straży Pożarnych.

Odznaczono również zasłużonych w działalności pożarniczej druhów, m.in.:

  • Srebrnym Krzyżem Zasługi – dh Jana Okuniewskiego;
  • Medalem Komisji Edukacji Narodowej – dh Marka Bućko;
  • Krzyżem Rycerskim za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia – dh Krzysztofa Kotarskiego;
  • Złotym Znakiem Związku OSP RP – dh Tadeusza Turkowicza;
  • Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza – dh Zdzisława Czakisa.

W trakcie Zjazdu podjęto m.in. uchwały w sprawach:

  • rozpatrzono sprawozdanie z działalności za lata 2017 – 2022 oraz udzielono absolutorium;
  • zatwierdzono skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Podlaskiego;
  • dokonano wyboru: Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Podlaskiego;
  • programu działania na lata 2022 – 2027.

Nowo wybrany Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Podlaskiego funkcję prezesa ponownie powierzył druhowi Andrzejowi Koc, a na jego wniosek wiceprezesami wybrał: Andrzeja Sobolewskiego, Jana Gradkowskiego, Piotra Rybaka i Marka Adama Komorowskiego (po raz pierwszy w historii powiatu zambrowskiego). Członkiem zarządu został natomiast Bogdan Pac, a przewodniczącym Wojewódzkiego Sądu Honorowego Robert Maciej Rosiak. Ponadto członkiem Komisji Wyborczej w trakcie Zjazdu był Paweł Kowalewski.
Zjazdowi przewodniczył dh Krzysztof Konicki. Oprawę muzyczną V Zjazdu zapewniła Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciechanowca pod batutą Krzysztofa Witkowskiego.

W drodze powrotnej z Zjazdu delegaci z powiatu zambrowskiego zajechali do Andrzejewa pod ostatnio odsłonięty i poświęcony pomnik błogosławionego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego – „Prymasa Tysiąclecia”.

Senator RP
Marek Adam Komorowski