VII posiedzenie Senatu RP w dn. 12-13 marca 2020 r.

VII posiedzenie Senatu RP w dn. 12-13 marca 2020 r.

W dniach 12-13 marca br. odbyło się siódme posiedzenie Senatu RP. Posiedzenie odbyło się w trudnej atmosferze, ponieważ jak poinformował na początku posiedzenia marszałek Tomasz Grodzki, że jedna z osób z obrębu Senatu w tej chwili podlega badaniu na obecność koronawirusa i jeśli okaże się, że wynik jest pozytywny, to wszystkich nas czeka poddanie się procedurze opisanej w zarządzeniach sanitarno-epidemiologicznych, mianowicie kwarantannie wraz z poddaniem się dwukrotnemu badaniu testem na obecność koronawirusa. Ci, którzy będą mieli wynik ujemny, będą mogli udać się do domu; ci, którzy będą mieli wynik dodani, ale bez objawów, będą podlegali kwarantannie. Po kilku godzinach okazało się, że wynik badania jest ujemny i można było obradować.

Senat na tym posiedzeniu zajmował się m.in. ustawami o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, którą to ustawę  senat odrzucił głosami senatorów Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy. Podjęto także uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Senat RP podjął również uchwały okolicznościowe:

– w 100. rocznicę urodzin Lecha Bądkowskiego;
(Do pobrania w PDF: Uchwała Senatu w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w dziesięciolecie tej tragedii)

– w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego
(Do pobrania w PDF: Uchwała Senatu w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego)

– w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w dziesięciolecie tej tragedii.

W trakcie posiedzenia senator Marek Komorowski spotkał się z grupą posłów do Parlamentu Europejskiego omawiając bieżące sprawy.