W Śniadowie poświęcono pomnik bohaterów Powstania Styczniowego

W Śniadowie poświęcono pomnik bohaterów Powstania Styczniowego

W niedzielę 23 stycznia 2022 r. w 159.rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w Śniadowie, poświęcono odnowiony pomnik bohaterów tego zrywu niepodległościowego. W Powstaniu Styczniowym brali udział mieszkańcy naszego regionu, w tym także powstańcy z terenu Gminy Śniadowo i dla uczczenia ich pamięci na miejscowym cmentarzu znajduje się pomnik upamiętniający ich bohaterki czyn.

Uroczystości rozpoczęły się od wykładu okolicznościowego dr. Zbigniewa Morawskiego z Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, który wydał książkę „Powstanie styczniowe 1866 jako pokłosie wcześniejszych prób naprawy Rzeczypospolitej i walk o niepodległość”. W książce tej opublikowane zostały m.in nazwiska powstańców, działaczy konspiracyjnych, zesłańców do Rosji z terenu Gminy Śniadowo. Następnie odprawiona została msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie, w intencji poległych powstańców, po której odbył się program artystyczny przygotowany przez uczniów zespołu szkolno-przedszkolnego. Po mszy uczestnicy udali się po pomnik powstańców usytuowanym na miejscowym cmentarzu parafialnym, gdzie proboszcz ks. mgr Tomasz Wilga dokonał poświęcenia odnowionego pomnika bohaterów Powstania Styczniowego wyremontowanego z Funduszu Promocji Kultury w ramach realizacji programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”.

Pod pomnikiem powstańców styczniowych po powitaniu zaproszonych gości przez wójta Gminy Śniadowo Rafała Pstrągowskiego głos zabrali wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski i senator Marek Adam Komorowski, podkreślając ważna rolę samego Powstania Styczniowego w dalszych losach Polski, jak również los powstańców po jego upadku, jak również to jak powstańcy, którzy doczekali się niepodległości, a było ich ok. 3.700 osób, byli szanowani w II Rzeczypospolitej. Po przemówieniach zaproszeni goście, a wśród nich także wicemarszałek województwa Marek Olbryś, radny wojewódzki Piotr Modzelewski i starosta łomżyński Lech Szabłowski, pod pomnikiem powstańców złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

Senator RP
Marek Adam Komorowski