Wizyta Senatora RP Pana Marka Adama Komorowskiego w Urzędzie Gminy w Szumowie

Wizyta Senatora RP Pana Marka Adama Komorowskiego w Urzędzie Gminy w Szumowie

W dniu 10.01.2022 r. senator RP Marek Adam Komorowski spotkał się w Urzędzie Gminy w Szumowie z wójtem Jarosławem Cukierman. Spotkanie miało charakter wizyty roboczej. Senator RP zapoznał się z założeniami budżetowymi Gminy Szumowo i przedstawił główne założenia „Polskiego Ładu” w drugim naborze.

Wójt Gminy Jarosław Cukierman poinformował, że gmina planuje złożenie minimum dwóch wnioski. Pierwszy na tzw. wkład własny na budowę kanalizacji, aby uniknąć kredytowania inwestycji. Drugi natomiast wniosek ma dotyczyć budowy drogi Szumowo – Zaręby Jartuzy. Planowana budowa ma obejmować uregulowanie spraw własnościowych gruntów pod drogę, zakup 15 metrów pasa drogi oraz budowę 5,5 km drogi wraz ze ścieżką rowerową. Koszt inwestycji to około 10 mln zł. W drugim naborze do „Polskiego Ładu” istnieje też możliwość składania wniosków przez gminy tzw. popegeerowskie.

W związku z tym, że Gmina Szumowo do takich samorządów należy, będzie wnioskowała o środki na remont szkoły w Szumowie oraz o remont ronda w Paproci Dużej. Rozmawiano również o tym, że rondo w Paproci Dużej jest pod zarządem dwóch samorządów. Gmina Szumowo jest zarządcą ¾ długości ronda, a zarządcą pozostałej części jest Powiat Zambrowski. Mając na uwadze ten fakt, wójt zwrócił się do zarządu Powiatu Zambrowskiego o złożenie podobnego wniosku w naborze do „Polskiego Ładu” na wykonanie remontu części ronda, która jest pod jego zarządem oraz na rozbudowę drogi z Paproci Dużej do Andrzejewa o szerokości 6 metrów.

Poruszone zostały również inne kwestie związane z bieżącą sytuacją gospodarczą i polityczną w kraju i w powiecie.

Senator RP
Marek Adam Komorowski