Wizyta w Gminie Łomża i Szkole Podstawowej w Konarzycach

Wizyta w Gminie Łomża i Szkole Podstawowej w Konarzycach

22 lutego senator RP Marek Adam Komorowski spotkał się z wójtem Gminy Łomża Piotrem Kłysem. Spotkanie odbyło się w urzędzie gminy, a jej tematem była aktualna sytuacja Gminy Łomża.

Wójt przedstawił zamierzenia i plany inwestycyjne gminy, m.in. przebudowy stacji uzdatniania wody w Jarnutach wraz z wykonaniem spinki łączącej wodociąg Nowe Kupiski z siecią wodociągową we wsi Jednaczewo. Obecnie jakość wody surowej nie pozwala na podawanie jej do odbiorców bez uzdatniania (występuje ponadnormatywna ilości żelaza i manganu). Ponadto występują duże problemy eksploatacyjne oraz przerwy w dostawie wody. Z tych powodów konieczne jest wykonanie spięcia wodociągu z istniejącą siecią wychodzącą ze stacji w Nowych Kupiskach. Gmina posiada już niezbędną dokumentację projektową i pozwolenia.

W czasie spotkania omówiono także kwestie zastosowania na terenie gminy odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych. Omówiono zakres pomocy.

Następnie spotkanie kontynuowano w Szkole Podstawowej im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” w Konarzycach. Dyrektor szkoły Pani Beata Michalak przedstawiła potrzeby inwestycyjne szkoły. Obecny budynek szkoły nie spełnia wymaganych standardów pod względem powierzchni. Obiekt stał się zbyt ciasny dla uczniów, których liczba znacznie wzrosła po likwidacji Filii w Giełczynie. Uczniowie uczą się w trudnych warunkach, zaplecze sanitarne jest ubogie. Docelowo mają zostać dobudowane pomieszczenia, z przeznaczeniem m.in. na: sale dydaktyczne, pokój nauczycielski, szatnie, łazienki, pomieszczenia socjalne oraz łącznik z salą gimnastyczną. Szkoła zostanie przystosowana dla osób z niepełnosprawnych oraz osób ze szczególnymi potrzebami.

Przedstawiono również potrzebę przebudowy boiska szkolnego, które pełniłoby funkcję boiska międzyszkolnego na potrzeby Gminy Łomża. Wójt Piotr Kłys poinformował także o budowie nowego parkingu szkolnego. Spotkanie minęło w przyjemnej atmosferze.

Senator RP
Marek Adam Komorowski