Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022

Jak co roku, w jednej z podlaskich miejscowości odbyła się wojewódzka inauguracja nowego roku. Tym razem miała miejsce w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Sokołach.

Oprócz nauczycieli, rodziców i oczywiście samych uczniów, na uroczystości pojawili się także przedstawiciele resortu edukacji, władz samorządowych i duchowieństwa. W szkole stawili się m.in. Dariusz Piontkowski wiceminister edukacji i nauki, poseł na Sejm Stefan Krajewski, senator RP Marek Adam Komorowski, wojewoda Bohdan Paszkowski i wicewojewoda Tomasz Madras, ks. bp. Tadeusz Bronakowski, Beata Pietruszka podlaska kurator oświaty, Barbara Muzyk dyrektor OKE w Łomży i Agnieszka Rzeszewska przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Województwa Podlaskiego.

Uczestnicy inauguracji obejrzeli występy artystyczne przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Sokołach oraz zespół Harmonica, działający przy Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach.

Senator RP
Marek Adam Komorowski