Wręczenie okolicznościowego dyplomu przez Instytut Pamięci Narodowej

Wręczenie okolicznościowego dyplomu przez Instytut Pamięci Narodowej

W związku z obchodami jubileuszu 20-lecia działalności Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, 16 marca 2021 r. w Biurze Senatorskim Marka Adama Komorowskiego w Zambrowie naczelnik oddziałowego Biura Badań Historycznych dr hab. Krzysztof Sychowicz wraz z naczelnikiem oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa dr. Jarosławem Schabieńskim wręczyli senatorowi Markowi Komorowskiemu pamiątkowy dyplom w formie grawertonu. Upominek był podziękowaniem za owocną współpracę i wsparcie udzielane Instytutowi Pamięci Narodowej. Spotkanie było również okazją do omówienia bieżących spraw.

Wcześniej pamiątkowe dyplomy otrzymali m.in. Metropolita Białostocki Arcybiskup Tadeusz Wojda, Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku płk dr Grzegorz Konopko, dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” płk Sławomir Kocanowski, prezes zarządu Polskiego Radia Białystok Wojciech Straszyński, Starosta Grajewski Waldemar Remfeld, Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński, burmistrz Supraśla dr Radosław Dobrowolski, burmistrz Jedwabnego Adam Niebrzydowski oraz wójt Gminy Łomża Piotr Kłys.

Senator RP
Marek Adam Komorowski