XV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

XV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

1 października 2022 r. w Otrębusach koło Warszawy w Europejskim Centrum Matecznik Mazowsze z udziałem delegatów, strażackich delegacji zagranicznych, zaproszonych gości oraz delegacji strażaków z całego kraju  odbył się XV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W zjeździe uczestniczyło 139 delegatów spośród 154 uprawnionych. W Zjeździe uczestniczył także Komendant Główny PSP gen. bryg. Andrzej Bartkowiak. Zjazd poprzedziła uroczystość podsumowująca obchody 100. rocznicy działalności Związku OSP RP oraz prezentacja filmu „100 lat w jedności”  i występ Zespołu Mazowsze.

Zjazdowi przewodniczyli druhowie: Eugeniusz Grzeszczak z województwa wielkopolskiego i Adam Nowak z województwa łódzkiego, a w prezydium zasiadł m.in. Marek Adam Komorowski jako przewodniczący Głównego Sądu Honorowego Związku i pełnił dodatkowo funkcję przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków. W Zjeździe Województwo Podlaskie reprezentowali delegaci: Marek Adam Komorowski, Zenon Białobrzeski, Tadeusz Chołko, Stanisław Kirejczyk, Paweł Kondracki, Roman Siemieniuk i Marcin Szymański, oraz przedstawiciel do Zarządu Głównego Związku OSP RP Zdzisław Czakis, a także prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Andrzej Koc i dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Krzysztof Konicki wraz z zastępcą Lucyną Golonko. Gośćmi Zjazdu byli przedstawiciele Związków Straży Pożarnych z Niemiec, Czech, Słowacji  i Ukrainy. W Zjeździe wziął udział także komendant główny Państwowej Straży Pożarnych gen. brygadier Andrzej Bartkowiak. Listy do uczestników Zjazdu skierowali m.in.: Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek i Prezes Rady Ministrów – Premier Mateusz Morawiecki.

W trakcie Zjazdu odznaczonych medalami zostało łącznie 27 druhów tj. medalem Komisji Narodowej (14 druhów), Złotym Znakiem Związku (3 osoby), Krzyżem Rycerskim (9 druhów) i Medalem im. Bolesława Chomicza (1 druh).

W przerwie obrad obchodzono jubileusz 140-lecia czasopisma „Strażak”.

Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównego Związku za mijającą kadencję 2017-2022, zatwierdził także 64-osobowy Zarząd Główny który na funkcję Prezesa wybrał jednogłośnie Waldemara Pawlaka.

Na funkcję wiceprezesów wybrani zostali:

  • Wiesław Leśniakiewicz – woj. mazowieckie
  • Teresa Tiszbierek – woj. opolskie
  • Eugeniusz Grzeszczak – woj. wielkopolskie
  • Edward Siarka – woj. małopolskie
  • Adam Nowak – woj. łódzkie

W skład zarządu weszli z naszego województwa: Jan Gradkowski i Zdzisław Czakis (został członkiem prezydium) oraz Mieczysław Baszko jako przedstawiciel Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.

Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej ponownie został Marian Mikołajczyk reprezentujący województwo kujawsko-pomorskiego.

Przewodniczącym Głównego Sądu Honorowego ponownie został Marek Adam Komorowski reprezentujący województwo podlaskie.

Na zakończenie Zjazd przyjął Uchwałę Programową na lata 2022-2027, w której zawarte zostały kierunki działania organizacji oraz Strategię Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej FLORIAN 2050.

Senator RP
Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Zambrowie
Marek Adam Komorowski