Zakład przetwarzania odpadów k. Zambrowa oficjalnie otwarty po rozbudowie

Zakład przetwarzania odpadów k. Zambrowa oficjalnie otwarty po rozbudowie

30 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanej instalacji MBP Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze.

Celem inwestycji jest zwiększenie mocy przerobowych i wydajności produkcyjnej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, która umożliwi wzrost odzysku surowców, a przez to zmniejszenie masy odpadów kierowanych do składowania. Projekt zrealizowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie za kwotę 21,9 mln zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i budżetu państwa wyniosło 12 mln zł.

W otwarciu zakładu uczestniczył senator RP Marek Adam Komorowski, który podkreślił jak ważną rolę dla tego regionu odgrywa powyższa instalacja, bez której trudno by było sobie wyobrazić funkcjonowanie, tym bardziej, że na co dzień korzysta z niej 26 okolicznych gmin.

Senator Marek Komorowski na zakończenie życzył dalszego rozwoju i nowych inwestycji.

Senator RP
Marek Adam Komorowski