Zgromadzenie Narodowe

Zgromadzenie Narodowe w dn. 06.08.2020 r.

6 sierpnia 2020 r. w sali posiedzeń Sejmu odbyło się zwołane przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek Zgromadzenie Narodowe w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Andrzeja Sebastiana Dudę. W Zgromadzeniu Narodowym udział wzięli posłowie i senatorowie oraz zaproszeni goście, jednak znaczna część zarówno posłów i senatorów przede wszystkim opozycji nie wzięła udziału. Zgromadzenie Narodowe odbyło się w reżimie sanitarnym. Wszyscy uczestnicy mieli maseczki, obowiązkowa była dezynfekcja rąk, rękawiczki, a sala obrad wcześniej była wietrzona i cała zdezynfekowana.

Prezydent po złożeniu przysięgi wygłosił orędzie, w którym podkreślił filary na II swoją kadencję, tj. rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność. Złożenie przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta RP przed Zgromadzeniem Narodowym jest niewątpliwie ważnym wydarzeniem w historii kraju, jak i świętem polskiej demokracji. Prezydent Andrzej Duda uzyskał poparcie blisko 10,5 mln wyborców przy ponad 68% frekwencji co daje mu silny mandat do sprawowania funkcji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie pobytu w Sejmie para prezydencka złożyła również kwiaty przed tablicami poświęconymi byłemu Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu, Marszałkowi Sejmu Maciejowi Płażyńskiemu, ofiarom katastrofy smoleńskiej oraz przed tablicami upamiętniającymi wizytę w Sejmie papieża Jana Pawła II i parlamentarzystów, którzy zginęli podczas II wojny światowej.

Senator RP
Marek Adam Komorowski