Zjazdy Oddziałów Gminnych Związku OSP RP Powiatu Zambrowskiego

Zjazdy Oddziałów Gminnych Związku OSP RP Powiatu Zambrowskiego

W związku z upływem kadencji w dniach 6-25 listopada 2021 r. odbyły się zjazdy Oddziałów Gminnych Związku OSP RP z terenu Powiatu Zambrowskiego. Podsumowano funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w poszczególnych gminach w minionej kadencji. Ochotnicze straże pożarne w minionym pięcioleciu wyjeżdżały 1788 razy, co stanowi, że praktycznie średnio codziennie jedna ochotnicza straż pożarna w powiecie zambrowskim wyjeżdżała do zdarzeń w tym okresie.

Na zjazdach omówiono także kwestie związane z funkcjonowaniem i finansowaniem straży pożarnych. Podziękowano wójtom za wsparcie finansowe, bowiem samorządy gminne w minionej kadencji przekazały z swoich budżetów kwotę blisko 8,5 mln. zł, z czego gminy Szumowo i Zambrów po 3 mln. zł. Na zjazdach podziękowano prezesom OSP, zasłużonym strażakom i osobom wspierającym ochotnicze straże pożarne na rzecz ochotniczego pożarnictwa. Wręczono im medale „Za zasługi dla Pożarnictwa Powiatu Zambrowskiego” oraz pamiątkowe statuetki.

Na zjazdach wszystkie zarządy oddziałów gminnych uzyskały absolutorium. Wybrano nowe władze. Prezesami zarządów oddziałów gminnych zostali druhowie:

  • Bogdan Pac w Zambrowie, a wiceprezesem i komendantem gminnym Krzysztof Koliński;
  • Krzysztof Pisarski w Rutkach, a wiceprezesami Paweł Kowalewski i Kamil Zalewski, komendantem gminnym Zbigniew Witkowski;
  • Adam Łubnicki w Kołakach Kościelnych, a wiceprezesami Andrzej Dmochowski i Maciej Gronostajski, komendantem gminnym Marek Kołakowski;
  • Robert Rosiak w Szumowie, a wiceprezesami Marek Adam Komorowski, Andrzej Dębek i Andrzej Truchel, komendantem gminnym Waldemar Jankowski.

Dokonano także wyboru członków komisji rewizyjnych oddziałów gminnych, a ich przewodniczącymi zostali druhowie:

  • Mirosław Jasionowski w Zambrowie;
  • Łukasz Wilczewski w Rutkach;
  • Piotr Wojtkowski w Kołakach Kościelnych;
  • Antoni Szwarc w Szumowie.

Przyjęto również na wszystkich zjazdach uchwały programowe.

Senator RP
Marek Adam Komorowski