Zmiana na stanowisku komendanta powiatowego PSP w Zambrowie

Zmiana na stanowisku komendanta powiatowego PSP w Zambrowie

24 lutego 2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie odbyło się uroczyste pożegnanie dotychczasowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie bryg. Macieja Krajewskiego, który odszedł na emeryturę oraz powitanie nowego komendanta  st. bryg. Krzysztofa Konickiego.

W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu zambrowskiego, zaproszeni goście oraz pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie.

Wicestarosta Zambrowski w imieniu własnym i Starosty złożył serdeczne podziękowania Panu Maciejowi Krajewskiemu za pełną zaangażowania służbę na rzecz ochrony życia i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Zambrowskiego oraz przekazał na ręce Komendanta pamiątkowy grawerton.

Głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zambrowie, Senator Marek Adam Komorowski. Podziękowania złożyli także przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski, Wójt Gminy Rutki Dariusz Modzelewski, Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman, prezesi Gminnych Związków OSP RP z terenu powiatu zambrowskiego a także współpracownicy byłego komendanta z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie.

Druh Maciej Krajewski kierował zambrowską jednostką straży od 12 czerwca 2017 roku, łącznie przepracował w zawodzie około 28 lat.

Senator RP
Marek Adam Komorowski