Statystyka wyborcza

Liczba głosów uzyskanych przez Marka Adama Komorowskiego w wyborach parlamentarnych w dniu 13.10.2019 r. w okręgu wyborczym nr 59 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w poszczególnych powiatach i stosunek procentowy głosów:

Powiat Liczba głosów Stosunek procentowy głosów
augustowski 13 070 55,57%
grajewski 11 151 60,69%
kolneński 10 166 67,25%
Łomża 14 342 53,21%
łomżyński 14 772 68,17%
moniecki 9 994 63,87%
sejneński 3 538 45,98%
suwalski 8 502 57,26%
Suwałki 13 590 46,31%
zambrowski 12 612 66,67%
Razem 111 737 58,17%

Liczba głosów uzyskanych przez Marka Adama Komorowskiego we wcześniejszych wyborach samorządowych w poszczególnych gminach powiatu zambrowskiego i spoza powiatu:

Organ, rok wyborów (nr na liście) Miasto Zambrów Gmina Kołaki K. Gmina Rutki Gmina Szumowo Gmina Zambrów Powiat Zambrowski poza powiatem razem mandat
Sejmik 2006 (1) 2.954 420 405 468 682 4.929 2.079 7.008 TAK
Sejmik 2007 (1) 1.059 133 128 205 256 1.781 926 2.707 TAK
Sejmik 2010 (1) 2.159 375 712 445 1.049 4.740 3.689 8.429 TAK
Sejmik 2014 (3) 1.538 225 193 423 594 2.973 583 3.556 TAK
Sejmik 2018 (5) 1.848 450 415 520 781 4.014 1.107 5.121 TAK
Razem do Sejmiku 9.558 1.603 1.853 2.061 3.362 18.437 8.384 26.821

Liczba głosów uzyskanych przez Marka Adama Komorowskiego we wcześniejszych wyborach parlamentarnych w poszczególnych gminach powiatu zambrowskiego i spoza powiatu:

Organ, rok wyborów (nr na liście) Miasto Zambrów Gmina Kołaki K. Gmina Rutki Gmina Szumowo Gmina Zambrów Powiat Zambrowski poza powiatem razem mandat
Sejm 2007 (9) 1.227 107 99 210 436 2.079 1.266 3.345 NIE
Sejm 2015 (16) 763 77 58 176 320 1.394 505 1.899 NIE
Razem do Sejmu 1.990 184 157 386 756 3.473 1.771 5.244
Senat 2019 5.284 968 1.809 1.599 2.952 12.612 99.125 111.737 TAK