Archiwum kategorii: Działalność parlamentarna

Oświadczenie senatorów Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II

Oświadczenie w uniemożliwieniu podjęcia uchwały w obronie imienia JPII

Na ostatnim posiedzeniu senatu wicemarszałek Marek Pęk w imieniu senatorów Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości złożył oświadczenie w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II. W złożonym oświadczeniu wicemarszałek Marek Pęk powiedział cyt.: „W dniu dzisiejszym pragniemy wyrazić nasz najgłębszy szacunek wobec osoby św. Jana Pawła II i jednoznacznie stanąć w obronie jego dobrego imienia. Papież Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski wypowiedział w Warszawie historyczne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Jego słowa i czyny demonstrowały i budziły miłość do ojczyzny, wspierając czynnie naród polski w dążeniach do odzyskania wolności i niepodległego bytu państwowego. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zdecydowanie potępiają medialną, haniebną nagonkę opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest wielki papież, św. Jan Paweł II, najwybitniejszy Polak w historii. Jest to próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści. Czytaj dalej

Spotkanie Senackiego Zespołu Strażaków

Spotkanie Senackiego Zespołu Strażaków

7 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Andrzeja Bartkowiaka z prezydium Senackiego Zespołu Strażaków. W trakcie spotkania komendant przedstawił podstawowe założenia w kwestii funkcjonowania straży pożarnych, dokonywanych zakupów nowych samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, w tym dla ochotniczych straży pożarnych. Komendant poinformował również o dofinansowaniu w tym roku działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Przedyskutowano także sprawy związane z funkcjonowaniem od roku ustawy o ochotniczych strażach pożarnych i o ewentualnych jej zmianach, jak również o akcji ratunkowej polskich strażaków w Turcji.

Senator RP
Marek Adam Komorowski

Czytaj dalej

160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Senat na ostatniej sesji w obecności przewodniczącej Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi Swiatłany Cichanouskiej, podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Powyższa uchwała została podjęta z inicjatywy grupy senatorów reprezentowanych przez senatora Marka Komorowskiego oraz senatora Michała Kamińskiego. Senatorowie w uchwale tej składają hołd powstańcom styczniowym, dziękując za ich głęboki i szczery patriotyzm, który połączył wszystkie klasy społeczne w walce o wolną i niepodległą ojczyznę. Przypomniano jednocześnie, że powstanie rozpoczęło się w Królestwie Polskim 22 stycznia 1863 r. i na Litwie 1 lutego 1863 r. i wzięło w nim udział ok. 350 tys. osób. W trakcie powstania stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. W uchwale senatorowie wyrazili też podziw, szacunek i wdzięczność Ukraińcom za ich heroiczną postawę wobec barbarzyńskiej rosyjskiej agresji, a także przekazali wyrazy solidarności i wsparcia Białorusinom, walczącym dziś z dyktaturą. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Czytaj dalej

Spotkanie z Wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkanie z Wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

25 maja 2022 r. senator Marek Adam Komorowski spotkał się z wiceprezesem Rady Ministrów Henrykiem Kowalczykiem-ministrem rolnictwa i rozwoju wsi.

Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i miało charakter roboczy. Rozmowa dotyczyła sytuacji w polskim rolnictwie, jej aktualnych problemów, oczekiwań rolników i dalszych perspektyw również w kontekście wojny na Ukrainie. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a na jej zakończenie senator Marek Komorowski zaprosił wicepremiera Henryka Kowalczyka na spotkanie z rolnikami z naszego województwa w tym z rolnikami z Zambrowa, Łomży i okolic. Spotkanie zakończono wspólnym zdjęciem.

Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości wnoszą o odwołanie marszałka Senatu

31 marca br. senatorowie PiS złożyli wniosek o odwołanie Tomasza Grodzkiego z funkcji marszałka Senatu.

31 marca br. senatorowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek o odwołanie Tomasza Grodzkiego z funkcji marszałka Senatu. W ocenie senatorów słowa marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, z orędzia skierowanego 25 marca br. do Rady Najwyższej Ukrainy, w których zarzucił polskiemu rządowi m.in. importowanie rosyjskiego węgla i w ten sposób współodpowiedzialność za finansowanie reżimu Władimira Putina są nieprawdą oraz godzą w polską rację stanu, co powoduje że wniosek o jego odwołanie jest uzasadniony. Spółki Skarbu Państwa są niezależne od rosyjskiego węgla. Podległe Ministerstwu Aktywów Państwowych firmy energetyczne praktycznie w ogóle nie korzystają z węgla, który pochodzi z importu. 99,7 % węgla kamiennego i brunatnego, który jest przeznaczony do energetyki, pochodzi z polskich kopalń. Czytaj dalej

Spotkanie w sprawie programu „Polski Ład”

Spotkanie w sprawie programu „Polski Ład”

28 stycznia 2022 r. senator Marek Adam Komorowski spotkał się z samorządowcami powiatu zambrowskiego w sprawie wdrażanych z środków rządowych programów dedykowanych samorządom w tym wdrażanemu programu „Polski Ład”. Ze względu na panującą sytuację związaną z pandemią koronawirusa spotkanie miało typowo roboczy charakter.

W spotkaniu udział wzięli senator RP Marek Adam Komorowski, starosta zambrowski Stanisław Ożlański, burmistrz Zambrowa Kazimierz Dąbrowski, wójt Gminy Szumowa Jarosław Cukierman, wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos i zastępca wójta Gminy Rutki Paweł Dębnicki. Czytaj dalej

Polski Ład – Informator

Spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim

Spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim

19 stycznia 2022 r. senatorowie Prawa i Sprawiedliwości spotkali się z premierem Mateuszem Morawieckim. Do spotkania doszło w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a jego tematem była aktualna sytuacja. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił najistotniejsze kwestie związane z wdrażaniem programu „Polski Ład” oraz przedstawił aktualną sytuację w kraju i na arenie międzynarodowej.

Premier zwrócił uwagę na szereg wdrażanych programów społecznych, podwyższeniu progu podatkowego, podniesieniu kwoty wolnej od podatku, wsparciu seniorów, przedsiębiorców, samorządów, rodzin, wagi tych programów i ich doniosłości oraz konieczności ze względu na panującą sytuację związaną z pandemią koronawirusa. Poruszono kwestie tarczy antyinflacyjnej 2.0.

Czytaj dalej

Polski Ład Samorządowy (powiat zambrowski)

Polski Ład Samorządowy (powiat zambrowski)

22 listopada 2021 r. samorządowcy z powiatu zambrowskiego odebrali z rąk sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusza Piontkowskiego, senatora RP Marka Adama Komorowskiego oraz wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, czeki na inwestycje w ramach programu Polski Ład.

W ramach programu rząd podzielił 23 miliardy złotych. Ponad 1,2 mld zł. trafi do województwa podlaskiego. Samorządy gminne z terenu powiatu zambrowskiego i starostwo powiatowe w Zambrowie otrzymały ponad 48.8 milionów złotych. Dodatkowe środki ponad 8,5 miliona złotych zostały przekazane na potrzeby wodno-kanalizacyjne. Pieniądze przekazane samorządowcom z powiatów zambrowskiego pochodzą z pierwszej transzy programu Polski Ład. Czytaj dalej

Wychowankowie OSW w Długoborzu z wycieczką do Parlamentu RP

Wychowankowie OSW w Długoborzu z wycieczką do Parlamentu RP

Dnia 08 listopada 2021 r. na zaproszenie senatora Rzeczypospolitej Polskiej Marka Adama Komorowskiego, wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu wzięli udział w wycieczce do Parlamentu. Uczniowie mieli okazję zwiedzić kompleks budynków znajdujących się przy ulicy Wiejskiej. Zwiedzali salę posiedzeń Senatu, korytarz Marszałkowski oraz salę plenarną Sejmu. Byli przed pamiątkową tablicą, na której umieszczone zostały nazwiska posłów, którzy oddali życie za Ojczyznę podczas II Wojny Światowej jak też przed tablicą ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Uczniowie minutą ciszy uczcili pamięć poległych.

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe upominki.

Senator RP
Marek Adam Komorowski

Czytaj dalej

Senat uczcił wydarzenia Poznańskiego Czerwca ’56 i Czerwca ’76

Senat uczcił wydarzenia Poznańskiego Czerwca ’56 i Czerwca ’76

16 czerwca 2021 r. senat uczcił 65. rocznicę Poznańskiego Czerwca”56 i 45. rocznicę wydarzeń Czerwca’76. W podjętych jednogłośnie uchwałach senatorowie upamiętnili tamte wydarzenia, mające – w ich opinii – wielkie znaczenie w najnowszej historii naszego kraju.

W posiedzeniu wzięli udział uczestnicy tamtych wydarzeń, m.in. honorowa prezes Stowarzyszenia Czerwiec’56 Aleksandra Banasiak i prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec Stanisław Kowalski, a także prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Czytaj dalej

Strażacy Powiatu Zambrowskiego z wizytą w Sejmie i Senacie

Strażacy Powiatu Zambrowskiego z wizytą w Sejmie i Senacie fot. Grzegorz Krzyzewski

15 października 2021 r. strażacy oraz wójtowie z terenu powiatu zambrowskiego odwiedzili Sejm i Senat na zaproszenie senatora Marka Adama Komorowskiego.

50 strażaków z Powiatu Zambrowskiego odwiedziło Parlament. W trakcie wizyty strażacy zostali zapoznani zarówno z historią jak i funkcjonowaniem Sejmu i Senatu. Wszyscy mieli okazję przekonać się, w jakich warunkach pracują posłowie i senatorowie, zobaczyć salę posiedzeń zarówno Sejmu jak i Senatu oraz przejść się korytarzami sejmowymi znanymi z transmisji telewizyjnych. Na szereg zadawanych pytań, szczegółowych odpowiedzi udzielali przewodnicy. Wykonano szereg pamiątkowych zdjęć. Czytaj dalej

Poświęcenie Biura Senatora RP Marka Adama Komorowskiego

Poświęcenie Biura Senatora RP Marka Adama Komorowskiego

Mimo, że biuro senatorskie w Zambrowie zostało otwarte dla interesantów wcześniej, to jednak w związku z panującą pandemią koronawirusa, jego poświęcenie miało miejsce 26 września Poświęcenia biura senatorskiego dokonał ks. biskup Tadeusz Bronakowski oraz dziekan zambrowski ks. prał. dr Wojciech Nowacki.

W wydarzeniu udział wzięli licznie przybyli goście, m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, poseł na Sejm Jarosław Zieliński, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dr Jarosław Schabieński, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Łukasz Siekierko oraz radny wojewódzki Piotr Modzelewski, przewodnicząca Rady Powiatu Zambrowskiego Edyta Marchelska-Groszfeld, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, radni Rady Powiatu Zambrowskiego i Rady Miasta Zambrów a także członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości. Czytaj dalej

Spółka Centralny Port Komunikacyjny rozpoczyna projekt kolejowy w województwie podlaskim

Spółka Centralny Port Komunikacyjny rozpoczyna projekt kolejowy w województwie podlaskim

6 sierpnia 2021 r. na terenie dworca autobusowego w Łomży w obecności Marcina Horała wiceministra Infrastruktury- pełnomocnika Rządu ds. CPK, Adama Andruszkiewicza sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Dariusza Piontkowskiego sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz parlamentarzystów, posłów na Sejm: Kazimierza Gniazdowskiego, Lecha Kołakowskiego, Stefana Krajewskiego, Jarosława Zielińskiego, senatorów: Jacka Boguckiego, Marka Adama Komorowskiego jak też samorządowców nastąpiło podpisanie umowy na studium wykonalności (tzw. STEŚ).

Podpisany kontrakt dotyczy ok. 140-kilometrowego odcinka linii kolejowej nr 29: Ostrołęka – Łomża – Giżycko. Jest to kluczowy fragment tzw. szprychy nr 3 zaplanowanej przez CPK na północnym wschodzie Polski. Czytaj dalej

Spotkanie władz samorządowych z senatorem RP Markiem Adamem Komorowskim

Spotkanie władz samorządowych z senatorem RP Markiem Adamem Komorowskim

Dnia 28.07.2021 r z inicjatywy senatora RP Marka Adama Komorowskiego w biurze senatorskim odbyło się spotkanie dotyczące przybliżenia założeń nowego programu społeczno- gospodarczego Polski Ład.

W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Miasta Zambrów – Kazimierz Dąbrowski, Wójt Gminy Zambrów-Jarosław Kos, Wójt Gminy Kołaki Kościelne – Sylwester Jaworowski, Wójt Gminy Rutki- Dariusz Modzelewski, Wójt Gminy Szumowo-Jarosław Cukierman, wicestarosta zambrowski-Jacek Murawski. Czytaj dalej

Podlaski Zespół Parlamentarny

17 marca 2021 r. obradował Podlaski Zespół Parlamentarny. Na posiedzeniu zajęto się siecią dróg szybkiego ruchu na terenie województwa podlaskiego.

Podlaski Zespół Parlamentarny, w skład którego wchodzą wszyscy parlamentarzyści z naszego województwa, z satysfakcją przyjął inwestycje drogowe na trasach szybkiego ruchu S8, S16, S19 i S61 oraz towarzyszące im inwestycje na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przy wsparciu rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych.

Zwrócono uwagę na bardzo ważny odcinek drogi Białystok – Augustów, który na dzień dzisiejszy nie jest drogą ekspresową. Wniesiono o uzupełnienie sieci dróg ekspresowych o ten odcinek, zwracając się z tym wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Infrastruktury. Czytaj dalej

Strażacka emerytura

Posiedzenie Senatu RP / Strażacka emerytura

Senat na swoim ostatnim posiedzeniu przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym strażakom ochotnikom biorącym udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych ma przysługiwać dodatek do emerytur.

Projekt ww. ustawy wniesiony przez grupę senatorów w imieniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawił senator Krzysztof Kwiatkowski. To świadczenie, jak zaznaczył senator sprawozdawca, wg projektu miałby otrzymać strażak ochotnik będący czynnym członkiem ochotniczej straży pożarnej mający aktualne badania lekarskie i ukończone szkolenia pożarnicze uprawniające do udziału w działaniach ratowniczych dopuszczających do udziału w działaniach ratowniczych i który brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych przez co najmniej 20 lat.

Czytaj dalej

80. rocznica Bitwy o Anglię

80. rocznica Bitwy o Anglię – 28.10.2020 r.

Senat w dniu 28 października 2020 r. podjął uchwałę upamiętniającą 80. rocznicę Bitwy o Anglię i jej Polskich Bohaterów. Trwała od 10 lipca do 31 października 1940 r. i toczyła się nad południową i centralną Anglią pomiędzy niemieckim Luftwaffe a brytyjskim RAF-em.

Jak się później okazało była kluczowym wydarzeniem w dziejach II wojny światowej. Utworzone polskie dywizjony myśliwskie – 302 „Poznański” i 303 „Warszawski” oraz dywizjony bombowe – 300 „Ziemi Mazowieckiej” i 301 „Ziemi Pomorskiej” weszły do walki w najcięższym okresie bitwy o Anglię. Wzięło w niej udział 145 polskich pilotów, którzy bojowo latali w 27 dywizjonach RAF. Na szczęście dla dziejów historii świata i dla dziejów Wielkiej Brytanii bitwa ta została przez lotnictwo RAF wygrana. Jak wyglądałby świat, jak wyglądałaby Europa, gdyby Bitwa o Anglię została przegrana? Wszyscy mogą to sobie doskonale wyobrazić. Obrona Wielkiej Brytanii mogła być i była skuteczna dzięki 3 filarom obrony. Pierwszy – to dywizjony myśliwskie, drugi – istniejąca wówczas w Wielkiej Brytanii sieć radarów, trzeci – sieć wymiany informacji i przekazywania rozkazów. Duży udział w tym zwycięstwie mieli polscy lotnicy, którzy zestrzelili ponad 200 samolotów niemieckich, a Dywizjon 303, którego piloci zestrzelili 126 maszyn Luftwaffe, był praktycznie najlepszym dywizjonem ze wszystkich dywizjonów walczących w Bitwie o Anglię.

Czytaj dalej

X posiedzenie Senatu RP w dn. 5-6 i 12-14 maja 2020 r.

X posiedzenie Senatu RP w dn. 5-6 i 12-14 maja 2020 r.

Dziesiąte posiedzenie Senatu RP odbyło się w dniach 5-6 oraz 12-14 maja br. Senat obradował w sposób mieszany tj. na posiedzeniu plenarnym i w sposób zdalny.

Senat zajmował się przede wszystkim ustawą dotyczącą wyborów prezydenckich, ostatecznie odrzucając w dniu 5 maja br. ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Prace nad tą ustawą trwały w senacie 29 dni i praktycznie uniemożliwiły przeprowadzenie wyborów prezydenckich w dniu 10 maja br. w trybie korespondencyjnym.

Czytaj dalej