Archiwum kategorii: Samorząd lokalny

Rocznica święta pułkowego 71. Pułku Piechoty

W najbliższą niedzielę 24 września 2023 r. o godz. 1200 w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie odbędą się uroczystości związane z upamiętnieniem 71. Pułk Piechoty w rocznicę święta pułkowego na które w imieniu księdza proboszcza ks. prał. dr. Wojciecha Nowackiego, dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku dr. Marka Jedynaka oraz własnym serdecznie zapraszam mieszkańców Zambrowa i Powiatu Zambrowskiego. Bezpośrednio po mszy w kościele ma się odbyć koncert Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Senator RP
Marek Adam Komorowski

Rocznica święta pułkowego 71. Pułku Piechoty

Oświadczenie senatorów Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II

Oświadczenie w uniemożliwieniu podjęcia uchwały w obronie imienia JPII

Na ostatnim posiedzeniu senatu wicemarszałek Marek Pęk w imieniu senatorów Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości złożył oświadczenie w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II. W złożonym oświadczeniu wicemarszałek Marek Pęk powiedział cyt.: „W dniu dzisiejszym pragniemy wyrazić nasz najgłębszy szacunek wobec osoby św. Jana Pawła II i jednoznacznie stanąć w obronie jego dobrego imienia. Papież Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski wypowiedział w Warszawie historyczne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Jego słowa i czyny demonstrowały i budziły miłość do ojczyzny, wspierając czynnie naród polski w dążeniach do odzyskania wolności i niepodległego bytu państwowego. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zdecydowanie potępiają medialną, haniebną nagonkę opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest wielki papież, św. Jan Paweł II, najwybitniejszy Polak w historii. Jest to próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści. Czytaj dalej

Wizyta Wicepremiera, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina w Zambrowie

Wizyta Wicepremiera, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina w Zambrowie

W ostatnią niedzielę gościł w Zambrowie Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin. Wizyta miała miejsce w związku z oficjalnym oddaniem połączenia lokalnej sieci gazowej z gazociągiem Polska-Litwy, które miało miejsce w miejscowości Ostrożne.

W trakcie spotkania w Zambrowie wicepremier Jacek Sasin spotkał się w biurze senatorskim z parlamentarzystami oraz prezesem Polskiej Spółki Gazownictwa Robertem Więckowskim, gdzie poruszono m.in. sprawy związane z bezpieczeństwem energetycznym. Następnie wicepremier, minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, w towarzystwie wiceministrów Edukacji i Nauki Dariusza Piontkowskiego i Obrony Narodowej Michała Wiśniewskiego któremu towarzyszył dowódca Garnizonu Łomża płk Piotr Gałązka oraz parlamentarzystów: posłów Kazimierza Gwiazdowskiego, Jarosława Zielińskiego i senatorów Jacka Boguckiego, Marka Adama Komorowskiego jak również marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego i posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela, złożył kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II. Czytaj dalej

Nabożeństwo Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego dla uchodźców w Łomży

Nabożeństwo Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego dla uchodźców w Łomży

10 kwietnia 2022 r. w Kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Łomży została odprawiona dla uchodźców z Ukrainy prawosławna Boska Liturgia. Uchodźcy ukraińscy, którzy uciekli przed wojną i znaleźli schronienie na ternie powiatu i miasta Łomży, będący w większości wiernymi kościoła prawosławnego mogli uczestniczyć w przygotowanym dla nich nabożeństwie.

W nabożeństwie uczestniczyli również m.in. senator RP Marek Adam Komorowski i Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski. Świątynia została udostępniona do sprawowania prawosławnych nabożeństw na mocy porozumienia Diecezji Łomżyńskiej i Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Nabożeństwo odprawił organizator opieki duszpasterskiej
w Łomży z ramienia Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej ks. prot. Marek Wawreniuk. W trakcie nabożeństwa modlono się również za Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego i jego małżonkę śp. Marię Kaczyńską oraz wszystkie ofiary Katastrofy Smoleńskiej. Czytaj dalej

Spotkanie w sprawie programu „Polski Ład”

Spotkanie w sprawie programu „Polski Ład”

28 stycznia 2022 r. senator Marek Adam Komorowski spotkał się z samorządowcami powiatu zambrowskiego w sprawie wdrażanych z środków rządowych programów dedykowanych samorządom w tym wdrażanemu programu „Polski Ład”. Ze względu na panującą sytuację związaną z pandemią koronawirusa spotkanie miało typowo roboczy charakter.

W spotkaniu udział wzięli senator RP Marek Adam Komorowski, starosta zambrowski Stanisław Ożlański, burmistrz Zambrowa Kazimierz Dąbrowski, wójt Gminy Szumowa Jarosław Cukierman, wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos i zastępca wójta Gminy Rutki Paweł Dębnicki. Czytaj dalej

Przekazanie pojazdu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu

Przekazanie pojazdu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu

14 stycznia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie odbyła się uroczystość przekazania fabrycznie nowego pojazdu pożarniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. bryg. Sebastianowi Zdanowiczowi przez dowódcę uroczystości st. kpt. Pawła Gwardiaka i odegrania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

W uroczystym apelu wzięli udział licznie przybyli goście, w tym przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Czytaj dalej

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Ostrowi Mazowieckiej

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Ostrowi Mazowieckiej

W piątek, 14 stycznia w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas zjazdu podziękowano ustępującemu zarządowi i wybrano nowe władze na kadencję 2022 – 2026. Wręczono także Medale Honorowe im. Bolesława Chomicza. Odznaczenie jest przyznawane za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz ochotniczych straży pożarnych. Medale wręczyli zaproszeni goście: senator i jednocześnie przewodniczący Głównego Sądu Honorowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Marek Adam Komorowski oraz generał brygadier, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Wiesław Leśniakiewicz. Czytaj dalej

Polski Ład Samorządowy (powiat zambrowski)

Polski Ład Samorządowy (powiat zambrowski)

22 listopada 2021 r. samorządowcy z powiatu zambrowskiego odebrali z rąk sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusza Piontkowskiego, senatora RP Marka Adama Komorowskiego oraz wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, czeki na inwestycje w ramach programu Polski Ład.

W ramach programu rząd podzielił 23 miliardy złotych. Ponad 1,2 mld zł. trafi do województwa podlaskiego. Samorządy gminne z terenu powiatu zambrowskiego i starostwo powiatowe w Zambrowie otrzymały ponad 48.8 milionów złotych. Dodatkowe środki ponad 8,5 miliona złotych zostały przekazane na potrzeby wodno-kanalizacyjne. Pieniądze przekazane samorządowcom z powiatów zambrowskiego pochodzą z pierwszej transzy programu Polski Ład. Czytaj dalej

Symboliczne czeki dla samorządów powiatu monieckiego

Symboliczne czeki dla samorządów powiatu monieckiego

19 listopada 2021 r. w Mońkach odbyło się symboliczne wręczenie czeków na realizacje projektów w ramach pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach programu rząd podzielił 23 miliardy złotych. Ponad 1,2 mld zł. trafi do województwa podlaskiego. Do gmin z powiatu monieckiego trafi łącznie ponad 57 mln złotych. Dzięki tym środkom finansowym realizowane będą inwestycje drogowe, oświatowe, wodociągowe, kanalizacyjne, a także termomodernizacyjne. Gmina Mońki za uzyskane 5 mln zł przebuduje 14 monieckich ulic. Czytaj dalej

IV Międzynarodowe Forum Gospodarcze

IV Międzynarodowe Forum Gospodarcze

Efektywna współpraca: nauka, technologia, rolnictwo” to hasło pod jakim rozpoczęła się Czwarta edycja Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Tykocinie. Dwudniowe wydarzenie zorganizowało Łomżyńskie Forum Samorządowe przy współpracy z Wyższą Szkołą Agrobiznesu. Projekt sfinansowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

18 listopada 2021 r. w sali konferencyjnej kina „Hetman” w Tykocinie gości przywitał prezes Łomżyńskiego Forum Samorządowego – starosta łomżyński Lech Szabłowski.

Forum zgromadziło przedstawicieli 24 samorządów. Pojawili się też przedstawiciele Parlamentu i administracji rządowej – m.in. wiceminister do spraw funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek, poseł Kazimierz Gwiazdowski, poseł Stefan Krajewski czy senator Marek Komorowski, wicewojewoda podlaski Tomasz Madras, przedstawiciele z Litwy, Niemiec, Hiszpanii, Portugali, Włoch, z różnych instytucji dotyczących przedsiębiorczości, kultury, edukacji. Czytaj dalej

Łomżyńskie inwestycje drogowe

Łomżyńskie inwestycje drogowe

Symbolicznym przecięciem wstęgi oficjalnie otwarto 16 listopada 2021 r. ulicę Pułaskiego, Strażacką i Bursztynową. W uroczystości, oprócz władz Łomży wzięli udział zaproszeni goście – parlamentarzyści, radni miasta, sejmiku województwa podlaskiego, przedstawiciele osiedli i działających tam szkół oraz wykonawcy.

Oddane do użytku drogowe inwestycje kosztowały ponad 6 milionów złotych, z czego dofinansowanie zewnętrzne wyniosło blisko 5 milionów.

Zakres prac na ulicach Pułaskiego i Strażackiej obejmował: roboty ziemne rozbiórkowe, budowę nawierzchni bitumicznej jezdni, bitumicznych ścieżek rowerowych, chodników i zjazdów na posesje z kostki brukowej, budowę kanału deszczowego, sieci kablowej linii oświetleniowej, oraz budowę kanału technologicznego. Po remoncie mieszkańcy mogą korzystać z bezpiecznej drogi, chodników i oświetlenia. Czytaj dalej

Obchody Święta Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości w Łomży

11 listopada 2021 roku obchodziliśmy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W 1795 roku Polska zniknęła z map Europy podzielona między trzy kraje zaborcze – Austrię, Prusy i Rosję. Ciemiężony przez zaborców naród polski kilkukrotnie zrywał się do walki o wolność. Dopiero po 123 latach zaborów, 11 listopada 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość w granicach uwzględniających uwarunkowania historyczne. Polska po odzyskaniu niepodległości ostatecznie objęła obszar 388 tyś. km², zamieszkany przez 27 mln osób, z których zaledwie 69 % było Polakami. Kraj był wyniszczony nie tylko zaborami oraz I wojną światową, ale również ciężkimi walkami granicznymi.

11 listopada 1937 r. – 19 lat po zrzuceniu przez Polskę jarzma zaborów – odbyły się pierwsze obchody Święta Niepodległości jako święta państwowego. Ustanowiono je ustawą sejmową z 23 kwietnia 1937 roku, podpisaną przez prezydenta Ignacego Mościckiego. Ustanowione święto zniesiono ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku i ponownie przywrócono dopiero ustawą w 1989 roku. Czytaj dalej

Obchody jubileuszu 30-lecia Samorządu Miasta Zambrów

Obchody jubileuszu 30-lecia Samorządu Miasta Zambrów

10 listopada 2021 roku, na sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbyły się uroczystości obchodów jubileuszu 30-lecia Samorządu Miasta Zambrów, przełożone z zeszłego roku ze względu na panującą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2.

Ponad 30 lat temu w Senacie RP została przygotowana ustawa o samorządzie terytorialnym, która zmieniła polską rzeczywistość przywracając Polakom prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach. Ustawa została uchwalona 8 marca 1990 r., a wybory odbyły się 27 maja 1990 r. Czytaj dalej

Polski Ład: Samorządowcy z powiatu łomżyńskiego odebrali czeki

Polski Ład: Samorządowcy z powiatu łomżyńskiego odebrali czeki

4 listopada 2021 r. włodarze z samorządów powiatu łomżyńskiego odebrali symboliczne czeki z kwotami na inwestycje, które zostaną zrealizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład. Dofinansowanie trafi do Łomży oraz 7 gmin: Zbójna, Wizna, Śniadowo, Przytuły, Nowogród, Łomża i Jedwabne. Środki przyznano także starostwu powiatowemu.

Miasto Łomża i samorządy z powiatu łomżyńskiego otrzymały w sumie ponad 100 mln wsparcia z Polskiego Ładu. Czytaj dalej

Oficjalne otwarcie przebudowanych dróg w gminach: Piątnica, Jedwabne oraz Zambrów

Oficjalne otwarcie przebudowanych dróg w gminach: Piątnica, Jedwabne oraz Zambrów

Od piątku 22 października 2021 r. mieszkańcy Kobylina (gm. Piątnica) mogą już oficjalnie korzystać z przebudowanej drogi powiatowej. Przebudowa kosztowała około 2 mln 150 tys. zł., z czego połowa to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, resztę pokryli: Powiat Łomżyński i Gmina Piątnica.

Przed uroczystym otwarciem w Kobylinie poświęcone zostały też drogi powiatowe w Piątnicy (dojazd do mostu Hubala), Dobrzyjałowie (ul. Zdrojowa, most, droga do m. Pieńki-Borowe) oraz Górkach-Sypniewo. Oficjalnych uroczystości wcześniej nie było, bo przeszkodziła w tym pandemia.

Ogólny koszt tych zadań to 10 milionów złotych. Czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej w SOSW im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu

Dzień Edukacji Narodowej w SOSW im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu

14 października 2021 roku społeczność Ośrodka uczciła Dzień Edukacji Narodowej. Oprócz życzeń i kwiatów uczniowie zaprezentowali swoje aktorskie i muzyczne talenty. Podziękowano również firmom i osobom, które wspierają Ośrodek. Starosta Zambrowski Stanisław Ożlański, złożył nauczycielom życzenia i wyróżnił dwoje z nich nagrodami. Głos zabrał również senator RP Marek Adam Komorowski, który zaprosił młodzież szkolną Ośrodka do zwiedzenia Parlamentu. Poza tym odczytano listy od Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego i Podlaskiej Kurator Oświaty Beaty Pietruszki. Podziękowania i życzenia pracownikom oświaty składała także dyrektor SOSW Katarzyna Jakimiuk-Baran, która następnie wręczyła nagrody nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi Ośrodka.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Świętego Jana Pawła II zlokalizowany jest na terenie powiatu zambrowskiego we wsi Długobórz Pierwszy, oddalony 4 km od miasta Zambrów. Zajmuje powierzchnię 2,5 ha w otoczeniu obszarów leśnych. Czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół nr 1 w Zambrowie

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół nr 1 w Zambrowie

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. To święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych obchodzone jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.
13 października 2021 roku w Zespole Szkół Nr 1 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie uczczono to święto.

Na uroczystość przybył senator RP Marek Adam Komorowski, Starosta Zambrowski Stanisław Ożlański, wicestarosta zambrowski Jacek Murawski, ks. prał. dr Wojciech Nowacki, przewodniczący Komisji Oświatowej Krzysztof Czajkowski oraz przewodniczący Rady Rodziców Kamil Kowalczyk. Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia dyrektora szkoły Sławomira Barana i starosty Powiatu Zambrowskiego Stanisława Ożlańskiego. Słowo do społeczności szkoły skierował także senator RP Marek Adam Komorowski, zapraszając m.in. młodzież szkolną do zwiedzenia Parlamentu. Czytaj dalej

Jubileusz 30-lecia Gminy Zambrów

Jubileusz 30-lecia Gminy Zambrów

9 października 2021 r. jubileusz 30-lecia świętował samorząd Gminy Zambrów.

Gmina zajmuje powierzchnię ok. 300 km kw. To zielona gmina, bo lasy zajmują jedną trzecią jej powierzchni. W tej chwili gminę zamieszkuje niemal 9 tys. mieszkańców, działa tu sześć szkół i 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie koncelebrowaną przez Dziekana Zambrowskiego ks. prał. dra Wojciecha Nowackiego. Następnie uroczystości kontynuowane były w Centrum Kultury w Zambrowie. Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos przywitał wszystkich przybyłych gości, m.in.: senatora RP Marka Adama Komorowskiego, posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego, Wojewodę Podlaskiego Bogdana Józefa Paszkowskiego, Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Marka Olbrysia, ks. dziekana Wojciecha Nowackiego oraz zambrowskich proboszczów, przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego Bogusława Dębskiego, Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego, wicestarostę zambrowskiego Jacka Murawskiego, przewodniczącą Rady Powiatu Zambrowskiego Edytę Marchelską-Groszfeld, byłego wójta Gminy Zambrów Kazimierza Dmochowskiego oraz wójtów z terenu powiatu zambrowskiego, dyrektorów szkół, radnych i sołtysów z okolicznych gmin, komendantów służb mundurowych, strażaków, przedstawicieli firm i instytucji oraz pracowników Urzędu Gminy Zambrów. Czytaj dalej

Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę nadania nazwy 71. Pułku Piechoty

Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę nadania nazwy 71. Pułku Piechoty

W bieżącym roku przypada 100. rocznica nadania nazwy 71. Pułku Piechoty, który w latach 1926-1939 stacjonował w Zambrowie. Historia pułku sięga okresu międzywojennego. Pułk został sformowany w ramach Armii Polskiej we Francji jako 20. Pułk Strzelców Polskich na bazie II batalionu dawnego 7. Pułku Piechoty im. Zawiszy Czarnego, a następnie w dniu 6 września 1919 r. przemianowany na 144. pułk Strzelców Kresowych, a w lutym 1921 r. na 71. Pułk Piechoty. Pułk z początkiem września 1926 r. przeniesiony został z Komorowa koło Ostrowi Mazowieckiej do Zambrowa, gdzie stacjonował do wybuchu II wojny światowej. Pułk zaznaczył się w historii Polski. Brał udział w wojnie polsko-bolszewckiej, jak również w kampanii wrześniowej walcząc w składzie macierzystej 18. Dywizji Piechoty broniąc linii Narwi i zakończył swój szlak bojowy w bitwie pod Andrzejewem i Łętownicą. Pułk dobrze zapisał się w historii miasta, a jego tradycje kultywują Regionalna Izba Historyczna, jak również Stowarzyszenie Historyczne 71. Pułku Piechoty.

Czytaj dalej

82. rocznica Bitwy o Zambrów

82. rocznica Bitwy o Zambrów

12 września 2021 r. w kościele pw. Ducha Świętego w Zambrowie rozpoczęły się uroczystości mszą świętą w intencji Ojczyzny, w której udział wzięły poczty sztandarowe, władze samorządowe, zuchy, delegacje przedszkoli, szkół, stowarzyszeń, policji, straży, służby więziennej, kombatantów, Sybiraków i innych związków, zakładów pracy oraz partii politycznych funkcjonujących w Zambrowie.

Następnie zebrani w pochodzie udali się pod pomnik poległych żołnierzy 71. Pułku Piechoty mieszczący się przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, gdzie wartę honorową pełnili harcerze 8 Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej 7 Ogni, 4 Wędrowniczej Drużyny Harcerskiej „Walhalla” oraz żołnierze 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego, którzy uświetnili tegoroczne obchody święta 82. Rocznicy Bitwy o Zambrów. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia hołdu przez poczty sztandarowe oraz odśpiewania hymnu państwowego. Czytaj dalej