Archiwum kategorii: Posiedzenia Senatu

Oświadczenie senatorów Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II

Oświadczenie w uniemożliwieniu podjęcia uchwały w obronie imienia JPII

Na ostatnim posiedzeniu senatu wicemarszałek Marek Pęk w imieniu senatorów Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości złożył oświadczenie w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II. W złożonym oświadczeniu wicemarszałek Marek Pęk powiedział cyt.: „W dniu dzisiejszym pragniemy wyrazić nasz najgłębszy szacunek wobec osoby św. Jana Pawła II i jednoznacznie stanąć w obronie jego dobrego imienia. Papież Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski wypowiedział w Warszawie historyczne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Jego słowa i czyny demonstrowały i budziły miłość do ojczyzny, wspierając czynnie naród polski w dążeniach do odzyskania wolności i niepodległego bytu państwowego. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zdecydowanie potępiają medialną, haniebną nagonkę opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest wielki papież, św. Jan Paweł II, najwybitniejszy Polak w historii. Jest to próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści. Czytaj dalej

Rocznica agresji Rosji na Ukrainę

Rocznica agresji Rosji na Ukrainę

Senat w dniu 21 lutego 2023 r. w przeddzień agresji Rosji na Ukrainę w obecności ambasadora Ukrainy Wasyla Zwarycza podjął uchwałę potępiającą tą agresje.

Senatorowie między innymi oddali hołd poległym żołnierzom ukraińskim i polskim oraz cywilom domagając się osądzenia wszystkich zbrodniarzy wojennych przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Inicjatorem i współautorem uchwały między innymi był senator Marek Adam Komorowski. Uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 91 senatorów.
Po podjęciu uchwały część senatorów wzięła udział w spotkaniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem w ogrodach Zamku Królewskiego, w Arkadach Kubickiego.

Do pobrania w PDF:

Senator RP
Marek Adam Komorowski

Czytaj dalej

160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Senat na ostatniej sesji w obecności przewodniczącej Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi Swiatłany Cichanouskiej, podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Powyższa uchwała została podjęta z inicjatywy grupy senatorów reprezentowanych przez senatora Marka Komorowskiego oraz senatora Michała Kamińskiego. Senatorowie w uchwale tej składają hołd powstańcom styczniowym, dziękując za ich głęboki i szczery patriotyzm, który połączył wszystkie klasy społeczne w walce o wolną i niepodległą ojczyznę. Przypomniano jednocześnie, że powstanie rozpoczęło się w Królestwie Polskim 22 stycznia 1863 r. i na Litwie 1 lutego 1863 r. i wzięło w nim udział ok. 350 tys. osób. W trakcie powstania stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. W uchwale senatorowie wyrazili też podziw, szacunek i wdzięczność Ukraińcom za ich heroiczną postawę wobec barbarzyńskiej rosyjskiej agresji, a także przekazali wyrazy solidarności i wsparcia Białorusinom, walczącym dziś z dyktaturą. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Czytaj dalej

Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości wnoszą o odwołanie marszałka Senatu

31 marca br. senatorowie PiS złożyli wniosek o odwołanie Tomasza Grodzkiego z funkcji marszałka Senatu.

31 marca br. senatorowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek o odwołanie Tomasza Grodzkiego z funkcji marszałka Senatu. W ocenie senatorów słowa marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, z orędzia skierowanego 25 marca br. do Rady Najwyższej Ukrainy, w których zarzucił polskiemu rządowi m.in. importowanie rosyjskiego węgla i w ten sposób współodpowiedzialność za finansowanie reżimu Władimira Putina są nieprawdą oraz godzą w polską rację stanu, co powoduje że wniosek o jego odwołanie jest uzasadniony. Spółki Skarbu Państwa są niezależne od rosyjskiego węgla. Podległe Ministerstwu Aktywów Państwowych firmy energetyczne praktycznie w ogóle nie korzystają z węgla, który pochodzi z importu. 99,7 % węgla kamiennego i brunatnego, który jest przeznaczony do energetyki, pochodzi z polskich kopalń. Czytaj dalej

80. rocznica wyjścia armii Andersa z „Nieludzkiej Ziemi”

80. rocznica wyjścia armii Andersa z „Nieludzkiej Ziemi”

Senat upamiętnił 80. rocznicę wyjścia armii Andersa z ZSRR tj. z „Nieludzkiej Ziemi”.

W dniu 22 marca 2022 r. odbyła się w senacie konferencja poświęcona temu tematowi zorganizowana przez Komisję Obrony Narodowej Senatu RP we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego. Otwarcia konferencji dokonał wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk. W konferencji udział wzięła córka generała Władysława Andersa Pani Anna Maria Anders Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Włoskiej i Republice San Marino, a także uczniowie szkół imienia generała Andersa w Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim i Warszawie, senatorowie, wiceministrowie edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki i Tomasz Rzymkowski, a także starostowie: łomżyński Lech Szabłowski, grajewski Waldemar Remfeld, augustowski Jarosław Szlaszyński, jak również Jarosław Strenkowski z Regionalnej Izby Historycznej w Zambrowie. Czytaj dalej

Senat uczcił wydarzenia Poznańskiego Czerwca ’56 i Czerwca ’76

Senat uczcił wydarzenia Poznańskiego Czerwca ’56 i Czerwca ’76

16 czerwca 2021 r. senat uczcił 65. rocznicę Poznańskiego Czerwca”56 i 45. rocznicę wydarzeń Czerwca’76. W podjętych jednogłośnie uchwałach senatorowie upamiętnili tamte wydarzenia, mające – w ich opinii – wielkie znaczenie w najnowszej historii naszego kraju.

W posiedzeniu wzięli udział uczestnicy tamtych wydarzeń, m.in. honorowa prezes Stowarzyszenia Czerwiec’56 Aleksandra Banasiak i prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec Stanisław Kowalski, a także prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Czytaj dalej

Uroczyste posiedzenie Sejmu, Senatu i Seimasu

Uroczyste posiedzenie Sejmu, Senatu i Seimasu

3 maja 2021 r. z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyło się uroczyste posiedzenie parlamentów Polski i Litwy. W Warszawie posłowie i senatorowie, a w Wilnie posłowie do Sejmu litewskiego spotkali się wspólnie w formule on-line na uroczystym zgromadzeniu dla uczczenia Konstytucji 3 Maja.

W okolicznościowej uchwale, której jednobrzmiący tekst przyjęły wcześniej Sejm, Senat i Sejm litewski, parlamentarzyści oddali hołd dziedzictwu nowożytnego konstytucjonalizmu.

Podczas obrad uchwałę odczytał Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki. Czytaj dalej

50. rocznica Grudnia 70

50. rocznica Grudnia 70

16 grudnia 2020 r. Senat na początku 19. posiedzenia upamiętnił minutą ciszy ofiary Grudnia`70 oraz pacyfikacji Kopalni „Wujek”. Następnie w dniu 17 grudnia 2020 r. Senat podjął uchwałę okolicznościową upamiętniającą 50. rocznicę wydarzeń Grudnia ’70.

Projekt tej uchwały został wniesiony przez grupę senatorów, a w imieniu Komisji Ustawodawczej sprawozdanie komisji przedstawił senator Marek Komorowski, który m.in. stwierdził, że są wydarzenia i rocznice, obok których nie można przejść obojętnie. Do takich wydarzeń i rocznic niewątpliwie należą wydarzenia Grudnia ’70.

Czytaj dalej

Strażacka emerytura

Posiedzenie Senatu RP / Strażacka emerytura

Senat na swoim ostatnim posiedzeniu przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym strażakom ochotnikom biorącym udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych ma przysługiwać dodatek do emerytur.

Projekt ww. ustawy wniesiony przez grupę senatorów w imieniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawił senator Krzysztof Kwiatkowski. To świadczenie, jak zaznaczył senator sprawozdawca, wg projektu miałby otrzymać strażak ochotnik będący czynnym członkiem ochotniczej straży pożarnej mający aktualne badania lekarskie i ukończone szkolenia pożarnicze uprawniające do udziału w działaniach ratowniczych dopuszczających do udziału w działaniach ratowniczych i który brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych przez co najmniej 20 lat.

Czytaj dalej

80. rocznica Bitwy o Anglię

80. rocznica Bitwy o Anglię – 28.10.2020 r.

Senat w dniu 28 października 2020 r. podjął uchwałę upamiętniającą 80. rocznicę Bitwy o Anglię i jej Polskich Bohaterów. Trwała od 10 lipca do 31 października 1940 r. i toczyła się nad południową i centralną Anglią pomiędzy niemieckim Luftwaffe a brytyjskim RAF-em.

Jak się później okazało była kluczowym wydarzeniem w dziejach II wojny światowej. Utworzone polskie dywizjony myśliwskie – 302 „Poznański” i 303 „Warszawski” oraz dywizjony bombowe – 300 „Ziemi Mazowieckiej” i 301 „Ziemi Pomorskiej” weszły do walki w najcięższym okresie bitwy o Anglię. Wzięło w niej udział 145 polskich pilotów, którzy bojowo latali w 27 dywizjonach RAF. Na szczęście dla dziejów historii świata i dla dziejów Wielkiej Brytanii bitwa ta została przez lotnictwo RAF wygrana. Jak wyglądałby świat, jak wyglądałaby Europa, gdyby Bitwa o Anglię została przegrana? Wszyscy mogą to sobie doskonale wyobrazić. Obrona Wielkiej Brytanii mogła być i była skuteczna dzięki 3 filarom obrony. Pierwszy – to dywizjony myśliwskie, drugi – istniejąca wówczas w Wielkiej Brytanii sieć radarów, trzeci – sieć wymiany informacji i przekazywania rozkazów. Duży udział w tym zwycięstwie mieli polscy lotnicy, którzy zestrzelili ponad 200 samolotów niemieckich, a Dywizjon 303, którego piloci zestrzelili 126 maszyn Luftwaffe, był praktycznie najlepszym dywizjonem ze wszystkich dywizjonów walczących w Bitwie o Anglię.

Czytaj dalej

X posiedzenie Senatu RP w dn. 5-6 i 12-14 maja 2020 r.

X posiedzenie Senatu RP w dn. 5-6 i 12-14 maja 2020 r.

Dziesiąte posiedzenie Senatu RP odbyło się w dniach 5-6 oraz 12-14 maja br. Senat obradował w sposób mieszany tj. na posiedzeniu plenarnym i w sposób zdalny.

Senat zajmował się przede wszystkim ustawą dotyczącą wyborów prezydenckich, ostatecznie odrzucając w dniu 5 maja br. ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Prace nad tą ustawą trwały w senacie 29 dni i praktycznie uniemożliwiły przeprowadzenie wyborów prezydenckich w dniu 10 maja br. w trybie korespondencyjnym.

Czytaj dalej

IX posiedzenie Senatu RP w dn. 15-16 kwietnia 2020 r.

IX posiedzenie Senatu RP w dn. 15-16 kwietnia 2020 r.

W dniach 15-16 kwietnia br. odbyło się dziewiąte posiedzenie Senatu RP. Po raz pierwszy
w historii Senat obradował w sposób hybrydowy tj. na posiedzeniu plenarnym w siedzibie Senatu i w sposób zdalny tzn. elektroniczny. Senatorowie korzystali z sali plenarnej i sali 217. Z możliwości obrad zdalnych skorzystało 41 senatorów. Ten sposób prowadzenia obrad spowodowany został stanem epidemii. Sale obrad połączono łącznością audio-wideo,
co umożliwiało senatorom zabieranie głosu w debacie ze swojego miejsca. Senatorom, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć osobiście w posiedzeniu Izby, umożliwiono zdalne uczestnictwo w obradach – zabieranie głosu, składanie wniosków i głosowanie, przy zachowaniu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego. Ten sposób obradowania spowodował, że w posiedzeniu senatu uczestniczyli wszyscy senatorowie (pierwszy raz od złożenia ślubowania), nawet senatorowie przebywający za granicą, jak choćby senator Robert Dowhan przebywający aktualnie w USA.

Czytaj dalej

Senat RP uczcił 30. rocznicę reformy samorządowej

VII posiedzenie Senatu RP w dn. 12-13 marca 2020 r.

Na swoim ostatnim marcowym posiedzeniu Senat RP podjął okolicznościową uchwałę w związku z 30. rocznicą uchwalenia reformy samorządowej. Inicjatywę ustawodawczą w tej kwestii podjął Senat I kadencji przyjmując 18 stycznia 1990 r. pakiet ustaw samorządowych. Sejm kontraktowy ustawę o samorządzie terytorialnym uchwalił 8 marca 1990 r. Utworzono 574 miast, 255 gmin miejskich i 2128 gmin wiejskich. Łącznie 2957 jednostek.

Reforma samorządowa polegała przede wszystkim na przełamaniu monopolu totalitarnego państwa: politycznego – został przełamany dzięki wolnym wyborom; pozbawiono jednolitej władzy państwowej – terenowe organy administracji państwowej które nie miały osobowości prawnej a tylko administrowały majątkiem państwowym, samorządy natomiast dostały autonomię (posiadają osobowość prawną); usamodzielnieniu finansowym gmin – terenowe organy administracji państwowej do tej pory działały w ramach budżetu państwa oraz przekazano samorządom pracowników, dotąd zatrudnionych w administracji państwowej.

Czytaj dalej

VII posiedzenie Senatu RP w dn. 12-13 marca 2020 r.

VII posiedzenie Senatu RP w dn. 12-13 marca 2020 r.

W dniach 12-13 marca br. odbyło się siódme posiedzenie Senatu RP. Posiedzenie odbyło się w trudnej atmosferze, ponieważ jak poinformował na początku posiedzenia marszałek Tomasz Grodzki, że jedna z osób z obrębu Senatu w tej chwili podlega badaniu na obecność koronawirusa i jeśli okaże się, że wynik jest pozytywny, to wszystkich nas czeka poddanie się procedurze opisanej w zarządzeniach sanitarno-epidemiologicznych, mianowicie kwarantannie wraz z poddaniem się dwukrotnemu badaniu testem na obecność koronawirusa. Ci, którzy będą mieli wynik ujemny, będą mogli udać się do domu; ci, którzy będą mieli wynik dodani, ale bez objawów, będą podlegali kwarantannie. Po kilku godzinach okazało się, że wynik badania jest ujemny i można było obradować.

Czytaj dalej

VI posiedzenie Senatu RP w dn. 6 marca 2020 r.

6 marca br. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu RP dotyczące przyjęcia ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa określa zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2
i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, w tym zasady
i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia – 6 – i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej. Zgodnie art. 2 ust. 1 przepisy ustawy stosuje się do zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej „COVID-19”. Określone zostały zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem COVID-19 oraz zasady finansowania tych świadczeń. Świadczenia opieki zdrowotnej wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Powyższa ustawa została przyjęta bez poprawek.

V posiedzenie Senatu RP w dn. 25-27 lutego 2020 r.

V posiedzenie Senatu RP w dn. 25-27 lutego 2020 r.

W dniach 25-27 lutego br. odbyło się piąte posiedzenie Senatu RP który zajmował się m.in. ustawą o transporcie kolejowym, ustawą budżetową do której wprowadził 94 poprawki, wysłuchał ponadto informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wonności i praw człowieka i obywatela w roku 2018, a także informację Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Informację nt. sytuacji epidemiologicznej przedstawił sekretarz stanu wiceminister Waldemar Kraska. W swoim wystąpieniu podkreślił m.in., że sytuacja w Europie jeżeli chodzi o obecność koronawirusa, jest bardzo poważna, a w kraju sytuacja jest bardzo dynamiczna – ona zmienia się właściwie z godziny na godzinę,  na bieżąco monitorujemy sytuację. Czytaj dalej

4 posiedzenie Senatu RP w dn. 5-6 lutego 2020 r.

4 posiedzenie Senatu RP odbyło się w dniach 5-6 lutego 2020 r. Początkowo miało to być posiedzenie bez głosowań. Ostatecznie jednak Senat zajmował się m.in. ustawą o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Głosami senatorów: Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i niezależnych Senat RP nie przyjął ww. ustawy. Podobnie nie przyjął ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. W sprawie tej ostatniej ustawy, wnioski składał senator Marek Komorowski. Głosowania nad tymi ustawami zakończyły się ok. godz. 100 w nocy.

W czasie 4 posiedzenia Senatu przyjęto m.in. uchwałę okolicznościową w sprawie 100. Rocznicy zaślubin Polski z morzem.

Posiedzenia Senatu w dn. 15-17.01.2020 r.

Posiedzenia Senatu – opłatek w Senacie RP w dn. 18.12.2019 r.