Archiwum kategorii: Uroczystości lokalne

V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Podlaskiego

V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Podlaskiego

26 maja 2022 r. w Kuczynie odbył się V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Podlaskiego.

Zjazd poprzedzony został kampanią sprawozdawczo-wyborczą w Ochotniczych Strażach Pożarnych oraz oddziałach: gminnych, miejskich lub miejsko-gminnych i powiatowych Związku OSP RP i był podsumowaniem 5-cio letniej kadencji. W Zjeździe uczestniczyło ponad 100-tu delegatów. Oprócz delegatów udział wzięli ustępujące władze Związku oraz zaproszeni goście: prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak, wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski, wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Podlaski Komendant PSP st. bryg. Sebastian Zdanowicz, Komendant Wojewódzki Policji nad. insp. Robert Szewc, komendanci powiatowi PSP, jak również samorządowcy i przedstawiciele instytucji współdziałających z OSP. Delegatami powiatu zambrowskiego byli: Marek Adam Komorowski, Robert Maciej Rosiak, Adam Łubnicki, Bogdan Pac, Paweł Kowalewski i Edward Lipiński, wraz z komendantem powiatowym PSP w Zambrowie mł. bryg. Andrzejem Kalinowskim. Czytaj dalej

Nabożeństwo Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego dla uchodźców w Łomży

Nabożeństwo Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego dla uchodźców w Łomży

10 kwietnia 2022 r. w Kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Łomży została odprawiona dla uchodźców z Ukrainy prawosławna Boska Liturgia. Uchodźcy ukraińscy, którzy uciekli przed wojną i znaleźli schronienie na ternie powiatu i miasta Łomży, będący w większości wiernymi kościoła prawosławnego mogli uczestniczyć w przygotowanym dla nich nabożeństwie.

W nabożeństwie uczestniczyli również m.in. senator RP Marek Adam Komorowski i Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski. Świątynia została udostępniona do sprawowania prawosławnych nabożeństw na mocy porozumienia Diecezji Łomżyńskiej i Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Nabożeństwo odprawił organizator opieki duszpasterskiej
w Łomży z ramienia Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej ks. prot. Marek Wawreniuk. W trakcie nabożeństwa modlono się również za Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego i jego małżonkę śp. Marię Kaczyńską oraz wszystkie ofiary Katastrofy Smoleńskiej. Czytaj dalej

Msza św. w intencji Ukrainy w zambrowskiej farze

Msza św. w intencji Ukrainy w zambrowskiej farze

Senator RP Marek Adam Komorowski wystosował do samorządowców, mieszkańców Zambrowa jak też przebywających w mieście obywateli Ukrainy zaproszenie na Mszę św. w intencji Ukrainy:

„W związku z bezprawnymi działaniami Władimira Putina i wojną na Ukrainie w uzgodnieniu z dziekanem dekanatu zambrowskiego ks. prał. dr Wojciechem Nowackim proboszczem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie w dniu 27 lutego 2022 r., tj. w najbliższą niedzielę, w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej o godz. 10:30 zostanie odprawiona msza św. w intencji Ukrainy, na którą zapraszamy mieszkańców i przebywających w Zambrowie obywateli Ukrainy. Czytaj dalej

Pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego PSP w Zambrowie st. bryg. Krzysztofa Konickiego

Pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego PSP w Zambrowie st. bryg. Krzysztofa Konickiego

24 lutego 2022 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie pożegnano przechodzącego na emeryturę komendanta st. bryg. Krzysztofa Konickiego.

Zdanie obowiązków z dniem 25 lutego 2022 r. miało formę uroczystej zbiórki, na której obecni byli: senator Marek Adam Komorowski, starosta zambrowski Stanisław  Ożlański , wicestarosta Jacek Murawski, burmistrz Kazimierz Dąbrowski, wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman, wójt Gminy Rutki Dariusz Modzelewski, zastępca Podlaskiego Komendanta PSP bryg. Marcin Bielakowicz, prezesi gminni ZOSP RP druhowie: Bogdan Pac, Adam Łubnicki, Robert Rosiak, Krzysztof Pisarski, a także Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie mł. insp. Krzysztof Sewioło wraz z zastępcą nadkom. Mariuszem Głębockim, Nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża Dariusz Godlewski oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie. Czytaj dalej

Zambrowskie Produkty Lokalne

Zambrowskie Produkty Lokalne

22 lutego 2022 r. w świetlicy w Ładach Polowych odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Zambrowskie Produkty Lokalne” W czasie spotkania uczestnicy mogli podzielić się doświadczeniami i spostrzeżeniami związanymi z produktami regionalnymi i skosztować regionalnych wyrobów. Na stołach znalazły się m.in. kumpia wieprzowa z łopatki, chleb, nalewki, wina, sery wędzone, kaczka filetowana i faszerowana, kiszona kapusta i ogórki, miody i ekologiczny ocet. Pojawiły się też domowe wypieki. Jednym z celów stowarzyszenia jest produkcja i promocja lokalnych i regionalnych produktów. W gronie członków znajdują się osoby związane bezpośrednio z taką działalnością.

W planach stowarzyszenia jest udział w „Podlaskim Święcie Chleba” w Ciechanowcu. Czytaj dalej

Rocznica powołania Armii Krajowej

Rocznica powołania Armii Krajowej

14 lutego 1942 r. przypadła 80. rocznica utworzenia Armii Krajowej decyzją gen. Władysława Sikorskiego, który wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.  Jej powstanie przyczyniło się do stworzenia jednolitej struktury wojskowej w okupowanym kraju, będącej reprezentantem prawowitego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Armii Krajowej podporządkowały się inne organizacje konspiracyjne walczące o niepodległość Polski. Dzięki temu szeregi polskiego ruchu oporu zyskały na liczebności, a jego działania nabrały mocy i intensywności. Armia Krajowa była największym w Europie podziemnym wojskiem zorganizowanym do walki z okupantem.

Walka oddziałów Armii Krajowej z okupantem stanowiła ważny wkład w działania zbrojne aliantów przeciwko III Rzeszy. Czytaj dalej

Uroczystości w Podgórzu 82.rocznicy deportacji Polaków na Sybir

Uroczystości w Podgórzu 82.rocznicy deportacji Polaków na Sybir

13 lutego 2022 r. w kościele pw. św. Antoniego z Padwy w Podgórzu odprawiono uroczystą mszę świętą w intencji zmarłych, a także żyjących Sybiraków. Następnie pod pomnikiem Pamięci Ofiar Sybiru odśpiewano hymn narodowy i hymn Sybiraków, złożono kwiaty i zapalono znicze ku czci Polaków deportowanych na Syberię.

10 lutego 1940 r. o świcie rozpoczęła się masowa wywózka Polaków na Syberię. W miejscu, w którym obecnie znajduje się szkoła, biblioteka i siedziba OSP w Podgórzu, rozegrały się tragiczne wydarzenia dla mieszkańców wsi i okolic. Przymusowo wywieziono wtedy na Sybir około 150 osób. Część z nich pozostała na zawsze w dalekiej Syberii, tylko nielicznym udało się wrócić do rodzinnego Podgórza. Czytaj dalej

Jedwabne. Pogrzeb rodzin zamordowanych przez Niemców

Jedwabne. Pogrzeb rodzin zamordowanych przez Niemców

W sobotę 12.02.2022 r. dokonano ponownego pochówku dwóch małżeństw, na cmentarzu w Jedwabnem, które w 1943 r. pomagały partyzantom. Szczątki ekshumowano w ubiegłym roku z mogiły ofiar rozstrzelanych przez Niemców.

Uroczystość rozpoczęła się w sobotę od mszy świętej w kościele św. Jakuba Apostoła w Jedwabnem, celebrowanej przez Ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej JE księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, po której uczestnicy przeszli na cmentarz, gdzie spoczęły szczątki czterech osób ekshumowanych w czerwcu 2021 r. Były to dwa małżeństwa Mościckich i Bronakowskich w wieku od 36 do 44 lat, które – według relacji świadków – zostały zamordowane w lesie koło wsi Przestrzele za pomoc partyzantom. Po zbrodni zostali tam pochowani w jednym miejscu. Czytaj dalej

Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych strażakom z powiatu monieckiego

Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych strażakom z powiatu monieckiego

11 lutego 2022 roku na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania samochodów ratowniczo-gaśniczych dla miejscowej komendy oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Trzciannem i Długołęce.

Średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego Man do Komendy Powiatowej PSP w Mońkach. Zakup pojazdu możliwy był dzięki środkom z budżetu państwa, dofinansowaniu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz wsparciu przez lokalne samorządy z gmin: Krypno, Mońki, Jaświły i Trzcianne. Całkowity koszt pojazdu wraz z wyposażeniem wyniósł 896 670 złotych. Czytaj dalej

Jubileusz 25.lecia Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

Jubileusz 25.lecia Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

6 lutego 2022 r. w Ośrodka Kultury w Zambrowie odbył się jubileusz 25. lecia Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.

Początki Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej sięgają jesieni 1996 roku, kiedy dyrektor zambrowskiej szkoły muzycznej Krzysztof Witkowski zwrócił się do władz samorządowych miasta z wnioskiem o utworzenie w Zambrowie orkiestry w oparciu o młodzież Zespołu Szkół Zawodowych w Zambrowie oraz uczniów i absolwentów szkoły muzycznej. Nauczycielem koordynatorem został Adam Barański, który wspomagał rekrutację uczniów ZSZ. Oficjalnie orkiestra rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 stycznia 1997 r. Kapelmistrzem orkiestry i jedynym jak dotychczas instruktorem został Krzysztof Witkowski.

Pierwszy występ orkiestry odbył się po niespełna 6 miesiącach nauki w dniu 19 czerwca 1997 r. podczas uroczystości nadania imienia gen. Stefana Roweckiego „Grota” Zespołowi Szkół Zawodowych w Zambrowie. Orkiestra zaprezentowała wówczas dwa utwory „Hymn Polski” i marsz „Witaj Polsko”. Debiut orkiestry na ulicach miasta odbył się w dniu 11 listopada 1998 r. podczas uroczystości miejskich z okazji 80. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Czytaj dalej

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie

30 stycznia 2022 r. odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Na zjeździe dokonano podsumowania pięcioletniej kadencji oraz dokonano wyboru nowych władz, w tym Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie.

Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Zambrowie działa w granicach administracyjnych powiatu zambrowskiego w ramach którego funkcjonują 4 Oddziały Gminne a wśród nich 30 jednostek OSP, w tym typu „S” 27, w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym 8 jednostek i są to: OSP Szumowo, OSP Ostrożne, OSP Srebrny Borek, OSP Laskowiec, OSP Zbrzeźnica, OSP Wiśniewo, OSP Kołaki Kościelne oraz OSP Rutki. Czytaj dalej

W Śniadowie poświęcono pomnik bohaterów Powstania Styczniowego

W Śniadowie poświęcono pomnik bohaterów Powstania Styczniowego

W niedzielę 23 stycznia 2022 r. w 159.rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w Śniadowie, poświęcono odnowiony pomnik bohaterów tego zrywu niepodległościowego. W Powstaniu Styczniowym brali udział mieszkańcy naszego regionu, w tym także powstańcy z terenu Gminy Śniadowo i dla uczczenia ich pamięci na miejscowym cmentarzu znajduje się pomnik upamiętniający ich bohaterki czyn.

Uroczystości rozpoczęły się od wykładu okolicznościowego dr. Zbigniewa Morawskiego z Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, który wydał książkę „Powstanie styczniowe 1866 jako pokłosie wcześniejszych prób naprawy Rzeczypospolitej i walk o niepodległość”. W książce tej opublikowane zostały m.in nazwiska powstańców, działaczy konspiracyjnych, zesłańców do Rosji z terenu Gminy Śniadowo. Następnie odprawiona została msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie, w intencji poległych powstańców, po której odbył się program artystyczny przygotowany przez uczniów zespołu szkolno-przedszkolnego. Po mszy uczestnicy udali się po pomnik powstańców usytuowanym na miejscowym cmentarzu parafialnym, gdzie proboszcz ks. mgr Tomasz Wilga dokonał poświęcenia odnowionego pomnika bohaterów Powstania Styczniowego wyremontowanego z Funduszu Promocji Kultury w ramach realizacji programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Czytaj dalej

Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego (Zambrów, 22.01.2022 r.)

Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego (Zambrów, 22.01.2022 r.)

W sobotę 22 stycznia w 159. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego z inicjatywy senatora Marka Adama Komorowskiego pod pomnikiem Powstańców Styczniowych na Placu Sikorskiego w Zambrowie złożono kwiaty, a na mogile powstańców na cmentarzu parafialnym zmówiono wspólnie modlitwę i zapalono znicze. Pod pomnikiem senator Marek Adam Komorowski przypomniał o tragicznych losach powstańców i represjach zaborcy.

Powstanie Styczniowe rozpoczęło się od ogłoszenia Manifestu, wydanego przez Centralny Komitet Narodowy, który powołał Tymczasowy Rząd Narodowy. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była branka do armii carskiej. Powstanie było największym zrywem niepodległościowym po rozbiorach. W powstaniu wzięło udział ponad 200 tysięcy powstańców z wszystkich warstw społeczeństwa. Odbyło się ponad 1 200 bitew i potyczek, w tym również i w naszych okolicach, czego dowodem jest mogiła żołnierzy styczniowych na cmentarzu parafialnym. O Powstaniu Styczniowym przypomina nam również pomnik na Placu Sikorskiego. Walki powstańcze trwały do jesieni 1864 r. i choć powstanie upadło i powstańcy oraz cały naród zostali wówczas poddani represjom ze strony caratu i przymusowej rusyfikacji (ponad 20 tys. powstańców zesłano na Syberię, zniesiono całkowicie autonomię Królestwa Polskiego, odbierano prawa miejskie, zabroniono oficjalnie używać języka polskiego, wprowadzono nakaz prowadzenia ksiąg parafialnych w języku rosyjskim, likwidowano klasztory, zlikwidowano wszystkie szkoły powiatowe, konfiskowano majątki powstańców), to jednak naród się nie poddał, a powstańcy doczekali się odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. (szacuje się, że wówczas powstańców żyło ok. 3.700). Czytaj dalej

Jubileuszowe Wektory 2021

Jubileuszowe Wektory 2021

W sobotni wieczór 15 stycznia 2022 r. po raz 20 wręczono nagrody organizacji Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej „Wektory 2021”.

Wektory to prestiżowe nagrody dla tych, którzy wytyczają nowe ścieżki rozwoju polskiej przedsiębiorczości i swoją działalnością dają przykład godny naśladowania. Laureatami Wektorów są zarówno osoby, jak i instytucje. Wszystkich nagrodzonych łączy wyjątkowy wkład w budowę polskiej gospodarki.

Podczas uroczystości, która odbyła się w hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie, nagrodzono sześciu laureatów, których działania w 2021 r. wniosły szczególną jakość w przedsiębiorczość w Polsce oraz wręczono jedną nagrodę specjalną. Czytaj dalej

Wizyta Senatora RP Pana Marka Adama Komorowskiego w Urzędzie Gminy w Szumowie

Wizyta Senatora RP Pana Marka Adama Komorowskiego w Urzędzie Gminy w Szumowie

W dniu 10.01.2022 r. senator RP Marek Adam Komorowski spotkał się w Urzędzie Gminy w Szumowie z wójtem Jarosławem Cukierman. Spotkanie miało charakter wizyty roboczej. Senator RP zapoznał się z założeniami budżetowymi Gminy Szumowo i przedstawił główne założenia „Polskiego Ładu” w drugim naborze.

Wójt Gminy Jarosław Cukierman poinformował, że gmina planuje złożenie minimum dwóch wnioski. Pierwszy na tzw. wkład własny na budowę kanalizacji, aby uniknąć kredytowania inwestycji. Drugi natomiast wniosek ma dotyczyć budowy drogi Szumowo – Zaręby Jartuzy. Planowana budowa ma obejmować uregulowanie spraw własnościowych gruntów pod drogę, zakup 15 metrów pasa drogi oraz budowę 5,5 km drogi wraz ze ścieżką rowerową. Koszt inwestycji to około 10 mln zł. W drugim naborze do „Polskiego Ładu” istnieje też możliwość składania wniosków przez gminy tzw. popegeerowskie.

Czytaj dalej

83. rocznica śmierci Romana Dmowskiego

83. rocznica śmierci Romana Dmowskiego

2 stycznia 2022 r. w 83. rocznicę śmierci oddano w Drozdowie hołd jednemu z architektów niepodległej Polski – Romanowi Dmowskiemu. Mszą świętą w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Drozdowie rozpoczęto tegoroczne obchody oraz uczczono pamięć składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą pobyt i śmierć Romana Dmowskiego na dworze Lutosławskich. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz krajowych i samorządowych, delegacje wojska, straży pożarnej, pracownicy oświaty, członkowie organizacji społecznych oraz mieszkańcy regionu. Czytaj dalej

Nowy odcinek drogi Łomża – Zambrów oddany do użytku

Nowy odcinek drogi Łomża – Zambrów oddany do użytku

W piątek 17 grudnia 2021 r. oddano do użytku nowy odcinek DK63 o długości 8,9 km.  Jest to droga główna ruchu przyspieszonego, po jednym pasie ruchu o szerokości 3,5 m w każdą stronę. Kierowcy mogą już korzystać z odcinka drogi krajowej DK63 w nowym przebiegu między Zambrowem a Łomżą. Odcinek DK63 „po nowym śladzie” powstał w ramach realizacji trasy drogi ekspresowej S61 Łomża Południe – Łomża Zachód.

To droga, która zmienia swój przebieg w związku z budową południowej części obwodnicy Łomży. W skład tego przedsięwzięcia wchodzi oddawana dzisiaj do użytkowania droga 63 z Podgórza do miejsca zwanego węzłem Łomża Południe, czyli połączenia z docelową trasą Via Baltica. Natomiast druga część tego kontraktu, bo to wszystko realizuje firma Mota, zostanie przekazana do użytkowania w miesiącu marcu przyszłego roku. I to jest pierwsza część obwodnicy Łomży – mówił Wojciech Borzuchowski, dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA, podczas otwarcia tego odcinka drogi. Czytaj dalej

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 2021 r. przypadła 40. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Ogłoszony niezgodnie z konstytucją stan wojenny zaowocował internowaniem ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, tysiące kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych.

W niedzielę w konkatedrze św. Aleksandra w Suwałkach odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, ofiar stanu wojennego oraz więzionych, internowanych, represjonowanych działaczy Solidarności i opozycji antykomunistycznej lat 80. Po mszy św. uroczystości przeniosły się pod obelisk bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz pod Dąb Wolności w Parku Konstytucji 3. Maja, gdzie zebrani goście złożyli kwiaty i zapalili znicze. Uroczystości następnie kontynuowano w budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach, gdzie odbyła się konferencja poświęcona wydarzeniom sprzed 40 lat. Czytaj dalej

Upamiętnienie żydowskich ofiary zagłady koło Rząśnika

Upamiętnienie żydowskich ofiary zagłady koło Rząśnika

1 grudnia 2021 roku, w lesie koło miejscowości Rząśnik odbyło się odsłonięcia pomnika upamiętniającego żydów zamordowanych przez Niemców w sierpniu 1941. Uroczystości zostały zorganizowane przez Fundację Zapomniane i Gminę Szumowo.

W tym miejscu, na terenie gminy Szumowo, znajdują się dwa masowe groby ludności żydowskiej z okolicznych miejscowości, m.in. z Andrzejewa, Kosewa, Lubotynia, Paproci, Prosienicy, Szumowa, Zambrowa i Zarąb Kościelnych. Liczbę zamordowanych tu i pochowanych żydowskich kobiet, mężczyzn i dzieci szacuje się na ok. 1500 osób.

W uroczystościach wzięli udział m.in. ambasador Niemiec w Polsce Arndt Freytag von Loringhoven, z Departamentu Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata-Ambasada Izraela- Aleksander Czyżewski, naczelny rabin Polski Michael Joseph Schudrich, senator RP Marek Adam Komorowski i wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman a także przedstawiciele lokalnej społeczności: leśnicy, strażacy, nauczyciele i uczniowie, samorządowcy i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Czytaj dalej