Rocznica Pierwszej Deportacji na Sybir

Rocznica Pierwszej Deportacji na Sybir

12 lutego 2023 r. w Podgórzu odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę pierwszej wywózki Polaków na Sybir. W uroczystościach udział m.in. wzięli: sybiracy, Wojewoda Podlaski Bogdan Paszkowski, senator RP Marek Adam Komorowski, posłowie na Sejm Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Kołakowski i Stefan Krajewski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Starosta Łomżyński Lech Szabłowski, Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys wraz z zastępcą Cezarym Zborowskim, jak również przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Białystok, Muzeum Sybiru w Białymstoku, miejscowej szkoły podstawowej, strażacy oraz mieszkańcy.

Po mszy św. w intencji wywiezionych na Syberie, pod pomnikiem odśpiewano hymn Polski, oraz Marsz Sybiraków, złożono kwiaty, a następnie na świetlicy wysłuchano relacji sybiraków. W wystąpieniach podkreślano ogrom cierpień, tragedię i dramat rodzin deportowanych na Sybir na nieludzką ziemię. Z terenu Gminy Łomża deportowano na Sybir ponad 800 mieszkańców najwięcej z Giełczyna i Podgórza. Ogółem w czterech wywózkach NKWD wywiozło około 370 tys. obywateli polskich. Dużo nie przeżyło samego transportu i pobytu na Syberii. Wróciło niewielu. Dzisiaj pamiętając o tamtych bolesnych wydarzeniach oddajemy hołd wszystkim deportowanym.

Senator RP
Marek Adam Komorowski