Rocznica powstania Armii Krajowej

Rocznica powstania Armii Krajowej

14 lutego 1942 r. rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, gen. broni Władysława Sikorskiego, powołana została Armia Krajowa – podziemne Wojsko Polskie, stanowiące integralną część Polskich Sił Zbrojnych RP. Armia Krajowa podlegała konstytucyjnym władzom państwowym działającym na obczyźnie i była podporządkowana, poprzez swojego Komendanta, Naczelnemu Wodzowi. Armia Krajowa stanowiła ewenement na skalę europejską i światową. Walka prowadzona przez Armię Krajową była rozwijana na skalę niespotykaną w żadnym innym kraju okupowanej Europy. Jednym z największych sukcesów Armii Krajowej było zdobycie informacji o konstrukcji oraz lokalizacji ośrodków badawczych broni V-1 oraz V-2, zdobycie planów prototypów czołgów „Panther”, miniaturowych łodzi podwodnych, dane o działach przeciwlotniczych produkowanych w Stalowej Woli oraz nowych gazach bojowych, planów niemieckiej operacji „Cytadela”. Kulminacyjną akcją Armii Krajowej była akcja „Burza”, a w jej ramach powstanie warszawskie. W walkach zginęło ok. 100 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej.

Po wojnie żołnierze Armii Krajowej byli prześladowani przez władze komunistyczne, zwłaszcza w okresie stalinizmu. Wielu z nich skazano na karę śmierci lub wieloletniego więzienia. Dziś pamięć o tamtych czasach to nasza powinność, a twórcom, członkom i żołnierzom Armii Krajowej trzeba oddać należny hołd.

14 lutego w Łomży odbyły się uroczystości upamiętniające utworzenie Armii Krajowej. Uroczysty apel z tej okazji został przeprowadzony na skwerze przed Państwową Szkołą Muzyczną I i II Stopnia w Łomży przed pomnikami Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Łomżyńskiego oraz Żołnierzy Podziemia Narodowego Ziemi Łomżyńskiej. Uroczystości rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego, następnie odczytany został apel pamięci, oddano salwę honorową, złożono przed pomnikami kwiaty, a na zakończenie odśpiewano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego – Marsz Pierwszej Brygady. W uroczystościach udział m.in. wzięli uczniowie szkół, senator RP Marek Adam Komorowski, Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, Starosta Łomżyński Lecz Szabłowski wraz z wicestarostą Marią Dziekońską, oraz płk Paweł Gałązka dowódca 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego im. gen. bryg. Mariana Raganowicza.

Cześć pamięci żołnierzom Armii Krajowej !

Senator RP
Marek Adam Komorowski