W Senacie

Senator Rzeczpospolitej PolskiejSenator RP X kadencji

okręg wyborczy nr 59, Białystok
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Senator Marek Adam Komorowski jest członkiem dwóch komisji senackich:

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
od: 13.11.2019 r., a od 27.11.2019 r. – zastępca przewodniczącego

Przedmiotem działania Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej jest:

  • organizacja i funkcjonowanie struktur samorządu terytorialnego;
  • rozwój regionalny;
  • finanse samorządu terytorialnego;
  • gospodarka mieniem komunalnym;
  • funkcjonowanie organów administracji państwowej.
Posiedzenia Senatu - ślubowanie 2019.11.12

Posiedzenia Senatu – ślubowanie

Przewodniczącym ww. komisji został senator Zygmunt Frankiewicz.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej na swoim posiedzeniu w dniu 27 listopada 2019 r. wybrała dwóch wiceprzewodniczących, którymi zostali: Marek Adam Komorowski i Wadim Tyszkiewicz.

Na zdjęciu senator Marek Adam Komorowski wraz z przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatorem Zygmuntem Frankiewiczem.

Komisja Ustawodawcza
od: 13.11.2019 r.

Przedmiotem działania Komisji Ustawodawczej jest:

  • ogólna problematyka legislacyjna i spójności prawa;
  • rozpatrywanie zmian Konstytucji;
  • rozpatrywanie zmian regulacji kodeksowych;
  • rozpatrywanie inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych Senatu;
  • analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i podejmowanie działań ustawodawczych mających na celu wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Przewodniczącym ww. komisji został senator Krzysztof Kwiatkowski.

Senator Marek Adam Komorowski jest członkiem dwóch zespołów senackich:

Działalność parlamentarna