Życiorys

Senator RP Marek Adam Komorowski - zdjęcie portretowe 1

Senator RP Marek Adam Komorowski

Marek Adam Komorowski

lat 59, żonaty, dwoje dorosłych dzieci, radca prawny

Od 1990 r. aktywnie uczestniczę w działalności publicznej. Najpierw udzielałem się w Radzie Miejskiej w Zambrowie, Sejmiku Samorządowym Województwa Łomżyńskiego gdzie pełniłem funkcje wiceprzewodniczącego, następnie byłem Starostą Zambrowskim, a obecnie jestem radnym województwa i wiceprzewodniczącym Sejmiku. W Sejmiku złożyłem ponad 100 interpelacji i zapytań w sprawach dotyczących naszego regionu. W pracy zawodowej w latach 1990-1998 pełniłem m.in. funkcję dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Wojewódzkim w Łomży. Aktualnie prowadzę kancelarię radcowską obsługującą samorządy.

Jako Senator RP zabiegał będę o kontynuowanie wprowadzonych reform i zrównoważany rozwój Polski, z szczególnym uwzględnieniem tzw. „ściany wschodniej”, a w szczególności Województwa Podlaskiego a w nim obszaru Łomżyńsko-Suwalskiego.

Zadbam o zrównoważony rozwój m.in. poprzez zabieganie o nowe inwestycje na naszym terenie, większy wpływ środków z funduszy europejskich na infrastrukturę, aktywizację przedsiębiorczości, pomoc samorządom w szerokim zakresie ich działalności, poprawę infrastruktury drogowej w tym dalszą modernizację trasy S-8 jako drogę dwupasmową na trasie Białystok-Augustów i dalej granica Państwa, w tym rozpoczęcie budowy drogi ekspresowej „Via Carpatia”, kontynuowanie budowy drogi ekspresowej „Via Baltica” jak również doprowadzenie do połączenia Miasta Łomża dwupasmową drogą z Białymstokiem, ponadto dokończenie budowy węzła komunikacyjnego Miasta Zambrów rozwiązującego połączenia z kierunku południowego. Ponadto zabiegał będę o rozwój obszarów wiejskich, kół gospodyń wiejskich, oraz o poprawę sytuacji szpitali i lecznictwa specjalistycznego, jak również wdrożeniem na terenie całego województwa internetu szerokopasmowego.

 

W działalności społecznej aktywnie działam w stowarzyszeniach katolickich (wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej) oraz w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie, oraz przewodniczący Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP), dlatego też wspierał będę aktywności społeczności lokalnych, a szczególnie funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez zabezpieczenie im środków zarówno na modernizację jak i poprawę infrastruktury. Ponadto jestem w Radzie Muzealnej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu im. ks. Krzysztofa Kluka, a wcześniej w Radzie Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Popieram działalność sportową. Byłem prezesem Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Łomży. Przyczyniłem się do organizacji na terenie województwa wyścigów kolarskich z kalendarza UCI takich jak; Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza – „Lotto Tour”, „Tour de Podlasie” czy wyścig kolarski o „Puchar Ministra Obrony Narodowej”.

W chwilach wolnych zajmuję się fotografią i turystyką górską (z wejściem w 2017 r. na Giewont) Interesuję się także sportem, szczególnie siatkówką, kolarstwem, lekkoatletyką, piłką nożną i sportami zimowymi.