Archiwum kategorii: Uroczystości strażackie – OSP i PSP

Zaproszenie na Mszę Św. w intencji strażaków i ich rodzin

Msza św. w intencji strażaków i ich rodzin w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie

Zaproszenie

Szanowne Druhny i Druhowie!
Szanowni Strażacy!
Szanowni Państwo!

W imieniu organizatorów Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie
i Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie serdecznie zapraszam na coroczną mszę św. w intencji strażaków i ich rodzin oraz darczyńców straży pożarnych z terenu powiatu zambrowskiego, która odbędzie się w najbliższą niedzielę 12 listopada 2023 r. o godz. 1200 w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie.

Na powyższą mszę św. serdecznie zapraszam poczty sztandarowe, orkiestrę strażacką, strażaków z terenu powiatu zambrowskiego wraz z rodzinami, osoby związane z ochroną przeciwpożarową, samorządowców oraz mieszkańców powiatu zambrowskiego.

Wspólna modlitwa niech będzie wyrazem zarówno naszej wiary jak i podziękowaniem
za służbę drugiemu człowiekowi zgodnie z dewizą:

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

 Ze strażackim pozdrowieniem

Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Zambrowie
Marek Adam Komorowski

 

Odznaczenie Anny Łapińskiej Srebrnym Medalem Za Zasługi dla pożarnictwa Powiatu Zambrowskiego

Odznaczenie Anny Łapińskiej Srebrnym Medalem Za Zasługi dla pożarnictwa Powiatu Zambrowskiego

W wtorek 4 kwietnia 2023 r. Anna Łapińska pełniąca dotychczas funkcję sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Kołaki Kościelne została odznaczona odznaką honorową Srebrnym Medalem Za Zasługi dla pożarnictwa Powiatu Zambrowskiego.

Odznaka honorowa jakim jest Medal Za Zasługi dla pożarnictwa Powiatu Zambrowskiego jest odznaczeniem powiatowym będącym wyrazem uznania nadawany jest za szczególne zasługi w działaniach ratowniczych w walkach z żywiołami: ognia, powietrza, ziemi i wody jak również za działalność która przyczyniła się do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także za działalność artystyczną, kulturalną i społeczną zmierzającą do rozwoju ruchu strażackiego i kultywowania jego tradycji i historii na terenie powiatu zambrowskiego. Czytaj dalej

Spotkanie Senackiego Zespołu Strażaków

Spotkanie Senackiego Zespołu Strażaków

7 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Andrzeja Bartkowiaka z prezydium Senackiego Zespołu Strażaków. W trakcie spotkania komendant przedstawił podstawowe założenia w kwestii funkcjonowania straży pożarnych, dokonywanych zakupów nowych samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego, w tym dla ochotniczych straży pożarnych. Komendant poinformował również o dofinansowaniu w tym roku działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Przedyskutowano także sprawy związane z funkcjonowaniem od roku ustawy o ochotniczych strażach pożarnych i o ewentualnych jej zmianach, jak również o akcji ratunkowej polskich strażaków w Turcji.

Senator RP
Marek Adam Komorowski

Czytaj dalej

Podziękowanie bryg. Adamowi Wysmułkowi za lata służby pożarniczej

Podziękowanie bryg. Adamowi Wysmułkowi za lata służby pożarniczej

W ostatnim dniu służby bryg. Adama Wysmułka senator RP Marek Komorowski podziękował mu za lata służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu zambrowskiego.

Bryg. Adam Wysmułek z końcem stycznia 2023 r. po przeszło 31 latach służby mundurowej przeszedł na emeryturę, z czego 20 lat pełnił służbę w Komendzie Powiatowym PSP
w Zambrowie, a przez ostatnie 5 lat pełnił funkcję zastępcy Komendanta Powiatowego PSP
w Zambrowie. Bryg. Adam Wysmułek w służbie dał się poznać jako osoba odpowiedzialna
i doświadczona, która służyła radą i pomocą również ochotniczym strażom pożarnym za co wśród strażaków ochotników cieszy się dużym szacunkiem. Czytaj dalej

XV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

XV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

1 października 2022 r. w Otrębusach koło Warszawy w Europejskim Centrum Matecznik Mazowsze z udziałem delegatów, strażackich delegacji zagranicznych, zaproszonych gości oraz delegacji strażaków z całego kraju  odbył się XV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W zjeździe uczestniczyło 139 delegatów spośród 154 uprawnionych. W Zjeździe uczestniczył także Komendant Główny PSP gen. bryg. Andrzej Bartkowiak. Zjazd poprzedziła uroczystość podsumowująca obchody 100. rocznicy działalności Związku OSP RP oraz prezentacja filmu „100 lat w jedności”  i występ Zespołu Mazowsze. Czytaj dalej

V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Podlaskiego

V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Podlaskiego

26 maja 2022 r. w Kuczynie odbył się V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Podlaskiego.

Zjazd poprzedzony został kampanią sprawozdawczo-wyborczą w Ochotniczych Strażach Pożarnych oraz oddziałach: gminnych, miejskich lub miejsko-gminnych i powiatowych Związku OSP RP i był podsumowaniem 5-cio letniej kadencji. W Zjeździe uczestniczyło ponad 100-tu delegatów. Oprócz delegatów udział wzięli ustępujące władze Związku oraz zaproszeni goście: prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak, wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski, wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Podlaski Komendant PSP st. bryg. Sebastian Zdanowicz, Komendant Wojewódzki Policji nad. insp. Robert Szewc, komendanci powiatowi PSP, jak również samorządowcy i przedstawiciele instytucji współdziałających z OSP. Delegatami powiatu zambrowskiego byli: Marek Adam Komorowski, Robert Maciej Rosiak, Adam Łubnicki, Bogdan Pac, Paweł Kowalewski i Edward Lipiński, wraz z komendantem powiatowym PSP w Zambrowie mł. bryg. Andrzejem Kalinowskim. Czytaj dalej

Orkiestra Strażacka z OSP Zambrów z wizytą w Sejmie i Senacie

Orkiestra Strażacka z OSP Zambrów z wizytą w Sejmie i Senacie

24 maja 2022 r. na zaproszenie senatora Marka Adama Komorowskiego Orkiestra Strażacka OSP Zambrów odwiedziła Parlament.

Członkowie strażackiej orkiestry dętej z OSP Zambrów wraz z rodzinami zwiedzili Sejm i Senat. W wyjeździe do parlamentu ze względu na obowiązki służbowe wzięła udział część orkiestrantów. W trakcie wizyty wszyscy zostali zapoznani zarówno z historią jak i funkcjonowaniem Sejmu i Senatu, oraz mieli okazję przekonać się, w jakich warunkach pracują posłowie i senatorowie, zobaczyć salę posiedzeń zarówno Sejmu jak i Senatu, sale gdzie odbywają się posiedzenia komisji oraz przejść się korytarzami sejmowymi i senackimi znanymi z transmisji telewizyjnych. Czytaj dalej

Pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego PSP w Zambrowie st. bryg. Krzysztofa Konickiego

Pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego PSP w Zambrowie st. bryg. Krzysztofa Konickiego

24 lutego 2022 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie pożegnano przechodzącego na emeryturę komendanta st. bryg. Krzysztofa Konickiego.

Zdanie obowiązków z dniem 25 lutego 2022 r. miało formę uroczystej zbiórki, na której obecni byli: senator Marek Adam Komorowski, starosta zambrowski Stanisław  Ożlański , wicestarosta Jacek Murawski, burmistrz Kazimierz Dąbrowski, wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman, wójt Gminy Rutki Dariusz Modzelewski, zastępca Podlaskiego Komendanta PSP bryg. Marcin Bielakowicz, prezesi gminni ZOSP RP druhowie: Bogdan Pac, Adam Łubnicki, Robert Rosiak, Krzysztof Pisarski, a także Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie mł. insp. Krzysztof Sewioło wraz z zastępcą nadkom. Mariuszem Głębockim, Nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża Dariusz Godlewski oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie. Czytaj dalej

Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych strażakom z powiatu monieckiego

Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych strażakom z powiatu monieckiego

11 lutego 2022 roku na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania samochodów ratowniczo-gaśniczych dla miejscowej komendy oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Trzciannem i Długołęce.

Średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego Man do Komendy Powiatowej PSP w Mońkach. Zakup pojazdu możliwy był dzięki środkom z budżetu państwa, dofinansowaniu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz wsparciu przez lokalne samorządy z gmin: Krypno, Mońki, Jaświły i Trzcianne. Całkowity koszt pojazdu wraz z wyposażeniem wyniósł 896 670 złotych. Czytaj dalej

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie

30 stycznia 2022 r. odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Na zjeździe dokonano podsumowania pięcioletniej kadencji oraz dokonano wyboru nowych władz, w tym Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie.

Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Zambrowie działa w granicach administracyjnych powiatu zambrowskiego w ramach którego funkcjonują 4 Oddziały Gminne a wśród nich 30 jednostek OSP, w tym typu „S” 27, w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym 8 jednostek i są to: OSP Szumowo, OSP Ostrożne, OSP Srebrny Borek, OSP Laskowiec, OSP Zbrzeźnica, OSP Wiśniewo, OSP Kołaki Kościelne oraz OSP Rutki. Czytaj dalej

Przekazanie pojazdu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu

Przekazanie pojazdu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu

14 stycznia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie odbyła się uroczystość przekazania fabrycznie nowego pojazdu pożarniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. bryg. Sebastianowi Zdanowiczowi przez dowódcę uroczystości st. kpt. Pawła Gwardiaka i odegrania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

W uroczystym apelu wzięli udział licznie przybyli goście, w tym przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Czytaj dalej

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Ostrowi Mazowieckiej

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Ostrowi Mazowieckiej

W piątek, 14 stycznia w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas zjazdu podziękowano ustępującemu zarządowi i wybrano nowe władze na kadencję 2022 – 2026. Wręczono także Medale Honorowe im. Bolesława Chomicza. Odznaczenie jest przyznawane za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz ochotniczych straży pożarnych. Medale wręczyli zaproszeni goście: senator i jednocześnie przewodniczący Głównego Sądu Honorowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Marek Adam Komorowski oraz generał brygadier, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Wiesław Leśniakiewicz. Czytaj dalej

Zjazdy Oddziałów Gminnych Związku OSP RP Powiatu Zambrowskiego

Zjazdy Oddziałów Gminnych Związku OSP RP Powiatu Zambrowskiego

W związku z upływem kadencji w dniach 6-25 listopada 2021 r. odbyły się zjazdy Oddziałów Gminnych Związku OSP RP z terenu Powiatu Zambrowskiego. Podsumowano funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w poszczególnych gminach w minionej kadencji. Ochotnicze straże pożarne w minionym pięcioleciu wyjeżdżały 1788 razy, co stanowi, że praktycznie średnio codziennie jedna ochotnicza straż pożarna w powiecie zambrowskim wyjeżdżała do zdarzeń w tym okresie.

Na zjazdach omówiono także kwestie związane z funkcjonowaniem i finansowaniem straży pożarnych. Podziękowano wójtom za wsparcie finansowe, bowiem samorządy gminne w minionej kadencji przekazały z swoich budżetów kwotę blisko 8,5 mln. zł, z czego gminy Szumowo i Zambrów po 3 mln. zł. Na zjazdach podziękowano prezesom OSP, zasłużonym strażakom i osobom wspierającym ochotnicze straże pożarne na rzecz ochotniczego pożarnictwa. Wręczono im medale „Za zasługi dla Pożarnictwa Powiatu Zambrowskiego” oraz pamiątkowe statuetki. Czytaj dalej

Msza św. w intencji strażaków i ich rodzin w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie

Msza św. w intencji strażaków i ich rodzin w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie

14 listopada 2021 r. o godz. 12:00 w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie odbyła się jak co roku Msza św. w intencji strażaków i ich rodzin z terenu powiatu zambrowskiego. Strażacy zgromadzili się w świątyni by modlić się o błogosławieństwo, zdrowie, bożą łaskę i opiekę swojego patrona św. Floriana.

We mszy świętej zgromadzeni strażacy dziękowali za opatrzność bożą i szczęśliwe powroty z akcji, prosili o dalsze łaski Boże za wstawiennictwem św. Floriana, polecali w modlitwie dusze zmarłych strażaków z terenu całego powiatu zambrowskiego.

Mszy świętej przewodniczył proboszcz parafii ks. kan. dr Grzegorz Śniadach – nowo powołany przez Biskupa Łomżyńskiego Kapelan Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu zambrowskiego. Homilię wygłosił diecezjalny duszpasterz młodzieży ksiądz Marek Żmijewski. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Zambrowie. Czytaj dalej

Strażacy Powiatu Zambrowskiego z wizytą w Sejmie i Senacie

Strażacy Powiatu Zambrowskiego z wizytą w Sejmie i Senacie fot. Grzegorz Krzyzewski

15 października 2021 r. strażacy oraz wójtowie z terenu powiatu zambrowskiego odwiedzili Sejm i Senat na zaproszenie senatora Marka Adama Komorowskiego.

50 strażaków z Powiatu Zambrowskiego odwiedziło Parlament. W trakcie wizyty strażacy zostali zapoznani zarówno z historią jak i funkcjonowaniem Sejmu i Senatu. Wszyscy mieli okazję przekonać się, w jakich warunkach pracują posłowie i senatorowie, zobaczyć salę posiedzeń zarówno Sejmu jak i Senatu oraz przejść się korytarzami sejmowymi znanymi z transmisji telewizyjnych. Na szereg zadawanych pytań, szczegółowych odpowiedzi udzielali przewodnicy. Wykonano szereg pamiątkowych zdjęć. Czytaj dalej

Wojewódzkie obchody 100.lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Wojewódzkie obchody 100.lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W dniu 20.08.2021 r. obchody rocznicowe 100. lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zainicjowała msza święta w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie. Główne uroczystości odbyły się na terenie Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

W jubileuszu udział wzięli m.in.: Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, Aleksandra Szczudło – poseł na Sejm RP, Marek Komorowski – senator RP, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Stanisław Derehajło – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Eugeniusz Święcki – Burmistrz Ciechanowca, st. brygadier Sebastian Zdanewicz – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Robert Dzierżek – zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Wojewódzki ZOSP RP, władze kościelne, bryg. Adam Frankowski – Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem , Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP z terenu województwa podlaskiego, władze samorządowe szczebla powiatowego i gminnego oraz delegacje strażaków PSP i OSP ze sztandarami z terenu województwa podlaskiego. Dowódcą uroczystości był druh Marcin Puchalski z OSP Kuczyn. Czytaj dalej

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Stary Laskowiec

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Stary Laskowiec

W czwartek, 15 lipca 2021 r. w remizie w Starym Laskowcu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP w Starym Laskowcu.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu jest największą formacją ochotniczą straży w powiecie zambrowskim. Aktualnie jednostka OSP liczy 115 druhen i druhów. Wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ma status organizacji pożytku publicznego. Na swoim wyposażeniu ma 2 średnie samochody pożarnicze. W tym roku jednostka, dzięki wsparciu ze środków MSWiA, NFOŚiGW oraz Gminy Zambrów, pozyska nowy samochód pożarniczy. Będzie to pierwszy w historii Gminy Zambrów nowy wóz bojowy zakupiony dla OSP działającej na jej terenie. Czytaj dalej

82. rocznica Mordu Katyńskiego i 11. Rocznica Katastrofy Smoleńskiej

82. rocznica Mordu Katyńskiego i 11. Rocznica Katastrofy Smoleńskiej

Senator RP Marek Adam Komorowski wraz ze strażakami ochotnikami, prezesem zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kołakach Kościelnych Adamem Łubnickim i prezesem OSP w Szczodruchach Andrzejem Dmochowskim, przy pomniku upamiętniającym ofiary Katastrofy Smoleńskiej jak i Mordu Katyńskiego uczcili chwilą ciszy zarówno ofiary katastrofy jak i osób zamordowanych w lesie katyńskim, po czym odmówili w ich intencji modlitwę „Ojcze Nasz” i „Wieczny Odpoczynek”.

Następnie złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze. Czytaj dalej

Zmiana na stanowisku komendanta powiatowego PSP w Zambrowie

Zmiana na stanowisku komendanta powiatowego PSP w Zambrowie

24 lutego 2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie odbyło się uroczyste pożegnanie dotychczasowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie bryg. Macieja Krajewskiego, który odszedł na emeryturę oraz powitanie nowego komendanta  st. bryg. Krzysztofa Konickiego.

W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu zambrowskiego, zaproszeni goście oraz pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie. Czytaj dalej

Podziękowanie asp. sztab. Markowi Chmielewskiemu za lata służby pożarniczej

Podziękowanie asp. sztab. Markowi Chmielewskiemu za lata służby pożarniczej

W piątek, 12 lutego 2021 r. w biurze senatorskim strażacy ochotnicy podziękowali kwatermistrzowi Markowi Chmielewskiemu za lata służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu zambrowskiego.

Asp. sztab. Marek Chmielewski z końcem stycznia 2021 r., po ponad 32 latach służby przeszedł na emeryturę. Blisko 22 lata pełnił funkcję kierownika sekcji kwatermistrzowsko – technicznej. W służbie dał się poznać jako osoba odpowiedzialna i doświadczona, która służyła radą i pomocą nie tylko Państwowej Straży Pożarnej, ale również Ochotniczym Strażom Pożarnym. Za swą służbę był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Czytaj dalej