Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Stary Laskowiec

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Stary Laskowiec

W czwartek, 15 lipca 2021 r. w remizie w Starym Laskowcu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP w Starym Laskowcu.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu jest największą formacją ochotniczą straży w powiecie zambrowskim. Aktualnie jednostka OSP liczy 115 druhen i druhów. Wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ma status organizacji pożytku publicznego. Na swoim wyposażeniu ma 2 średnie samochody pożarnicze. W tym roku jednostka, dzięki wsparciu ze środków MSWiA, NFOŚiGW oraz Gminy Zambrów, pozyska nowy samochód pożarniczy. Będzie to pierwszy w historii Gminy Zambrów nowy wóz bojowy zakupiony dla OSP działającej na jej terenie.

W zebraniu wzięli udział członkowie OSP oraz zaproszeni goście: senator RP Marek Adam Komorowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie, Komendant PSP w Zambrowie st. bryg. Krzysztof Konicki, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zambrowie Bogdan Pac i Komendant Gminny OSP Krzysztof Koliński. Zebranie rozpoczął prezes jednostki Zbigniew Mioduszewski.

OSP w Starym Laskowcu w roku 2020 uczestniczyła 55 razy w akcjach ratowniczych, w tym: gaszenie pożarów – 14 razy, likwidacja miejscowych zagrożeń – 27 razy, alarmy fałszywe – 0 razy, zabezpieczenia rejonu operacyjnego JRG Zambrów – 14 razy, wyjazdy gospodarcze – 11 razy, ćwiczenia 1- raz. Najczęściej do zdarzeń wyjeżdżał druh Jacek Skarzyński – 39 razy.

Nowo wybrany Zarząd OSP: Zbigniew Mioduszewski – Prezes, Karol Krystosiak – Wiceprezes-Naczelnik, Urszula Piotrowska – Skarbnik, Izabela Gaworska – Sekretarz, Jacek Traczyk – Zastępca Naczelnika, Jacek Skarzyński – Gospodarz, Łukasz Milczewski – Kronikarz, Mariusz Samson – Członek, Przemysław Zalewski – Członek.

Na delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zambrowie wybrano: druha Zbigniewa Mioduszewskiego, druha Karola Krystosiaka, druha Bogdana Pac, druha Krzysztofa Kolińskiego i druha Daniela Gadomskiego.

Natomiast przedstawicielami do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zambrowie Gminnego zostali: druh Zbigniew Mioduszewski, druh Bogdan Pac, druh Krzysztof Koliński i druh Daniel Gadomski.

Senator RP
Marek Adam Komorowski