Pierwszy odcinek Via Baltica oddany do użytku

Pierwszy odcinek Via Baltica oddany do użytku

Pierwszy na terenie powiatu łomżyńskiego 17-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej Via Baltica został oddany do użytku. Udostępniony 14.07.2021 r. do ruchu fragment drogi obejmuje odcinek od węzła Śniadowo, znajdującego się w okolicach wsi Tyszki Nadbory, do węzła Łomża Południe znajdującego się w okolicach Boguszyc i Konarzyc.

Droga ekspresowa S61 stanowi część międzynarodowej drogi E67 łączącej Europę Środkową ze Skandynawią. Celem tego zadania inwestycyjnego jest stworzenie korytarza komunikacyjnego obsługującego ruch międzynarodowy na kierunku Polska – Litwa – Łotwa – Finlandia.

Prace nad projektem i budową odcinka Śniadowo (z węzłem drogowym) –Łomża Południe (bez węzła) trwały trzy i pół roku. Inwestycja kosztowała 380,4 mln zł. Wykonawcą była firma Polaqua. Oddany odcinek ma nawierzchnię z betonu cementowego. Jest dostosowany do ciężkiego ruchu ciężarówek.Powstało 18 km dróg serwisowych, przebudowano jeszcze 4,5 km innych dróg towarzyszących tej trasie ekspresowej, 10 wiaduktów drogowych, trzy mosty. Powstał węzeł drogowy Śniadowo, który łączy się z drogą wojewódzką nr 677, dwa miejsca obsługi podróżnych: Chomentowo Zachód i Chomentowo Wschód.

Jest to czwarty z kolei odcinek realizacyjny (S61) który oddajemy do użytkowania – powiedział obecny na otwarciu drogi dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA Wojciech Borzuchowski.

W lipcu mają być oddane kolejne 34 km drogi S61: Kolno–Stawiski i Stawiski-Szczuczyn

Senator RP
Marek Adam Komorowski