Odznaczenie Anny Łapińskiej Srebrnym Medalem Za Zasługi dla pożarnictwa Powiatu Zambrowskiego

Odznaczenie Anny Łapińskiej Srebrnym Medalem Za Zasługi dla pożarnictwa Powiatu Zambrowskiego

W wtorek 4 kwietnia 2023 r. Anna Łapińska pełniąca dotychczas funkcję sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Kołaki Kościelne została odznaczona odznaką honorową Srebrnym Medalem Za Zasługi dla pożarnictwa Powiatu Zambrowskiego.

Odznaka honorowa jakim jest Medal Za Zasługi dla pożarnictwa Powiatu Zambrowskiego jest odznaczeniem powiatowym będącym wyrazem uznania nadawany jest za szczególne zasługi w działaniach ratowniczych w walkach z żywiołami: ognia, powietrza, ziemi i wody jak również za działalność która przyczyniła się do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także za działalność artystyczną, kulturalną i społeczną zmierzającą do rozwoju ruchu strażackiego i kultywowania jego tradycji i historii na terenie powiatu zambrowskiego.

I właśnie za dotychczasową działalność przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Kołaki Kościelne dh Anna Łapińska została odznaczona ww. odznaką tj. Srebrnym Medalem Za Zasługi dla pożarnictwa Powiatu Zambrowskiego.

Uroczystego odznaczenia dokonali senator RP Marek Adam Komorowski pełniący funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego i prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Powiatu Zambrowskiego oraz Adam Łubnicki pełniący funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Powiatu Zambrowskiego i prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Kołaki Kościelne.

Senator RP
Marek Adam Komorowski