Wojewódzkie obchody 100.lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Wojewódzkie obchody 100.lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W dniu 20.08.2021 r. obchody rocznicowe 100. lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zainicjowała msza święta w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie. Główne uroczystości odbyły się na terenie Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

W jubileuszu udział wzięli m.in.: Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, Aleksandra Szczudło – poseł na Sejm RP, Marek Komorowski – senator RP, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Stanisław Derehajło – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Eugeniusz Święcki – Burmistrz Ciechanowca, st. brygadier Sebastian Zdanewicz – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Robert Dzierżek – zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Wojewódzki ZOSP RP, władze kościelne, bryg. Adam Frankowski – Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem , Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP z terenu województwa podlaskiego, władze samorządowe szczebla powiatowego i gminnego oraz delegacje strażaków PSP i OSP ze sztandarami z terenu województwa podlaskiego. Dowódcą uroczystości był druh Marcin Puchalski z OSP Kuczyn.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP-Andrzej Koc przypomniał historię istniejącego 100 lat związku strażaków-ochotników. Do 1918 roku Polska była pod zaborami. W latach 60. XIX wieku we wszystkich zaborach zaczęły rodzić się straże ogniowe. Strażacy prowadzili zakonspirowane wychowanie patriotyczne oraz przygotowania polityczno-wojskowe do walki o niepodległość – to było główną przyczyną ograniczania ich aktywności przez zaborców. Od tego czasu związki ochotniczych straży pożarnych działały w trzech zaborach do 1921 roku. Doszło wtedy do porozumienia przywódców wszystkich związków dzielnicowych i 8 września 1921 r. przybyło do Warszawy 3690 delegatów na I Krajowy Zjazd Głównego Związku Straży Pożarnej RP. Pierwszym prezesem został Bolesław Chomicz. Z kolei na naszych ziemiach związek druhów ochotników powstał 3 lata później – powiedział Andrzej Koc.

Z okazji 100.lecia OSP odznaczono osoby oraz instytucje państwowe za aktywną działalność wspomagającą realizację zadań w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa. Wybito okazjonalną monetę, gdzie z jednej strony znajduje się logo 100-lecia Związku Osp RP, a po drugiej stronie jest wygrawerowany św. Florian i jest wytłoczona data przywiezienia relikwii do kościoła w Kuczynie koło Ciechanowca.

Uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć umundurowanie i sprzęt gaśniczy. Wśród atrakcji można było zobaczyć kukiełki strażackie, otrzymać pocztówki, opaski odblaskowe oraz skosztować słodyczy wykonanych przez sponsorów obchodów.

Senator RP
Marek Adam Komorowski