Przekazanie pojazdu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu

Przekazanie pojazdu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu

14 stycznia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie odbyła się uroczystość przekazania fabrycznie nowego pojazdu pożarniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. bryg. Sebastianowi Zdanowiczowi przez dowódcę uroczystości st. kpt. Pawła Gwardiaka i odegrania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

W uroczystym apelu wzięli udział licznie przybyli goście, w tym przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Po uroczystym przekazaniu samochodu głos zabrali m.in. Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sebastian Zdanowicz, prezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Podlaskiego Andrzej Koc, wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Maciej Borzyszkowski a także senator RP Marek Adam Komorowski, poseł na Sejm RP Stefan Krajewski, wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos i przewodnicząca Rady Gminy Zambrów Jolanta Wielgat.

Goście gratulowali strażakom nowego samochodu i dziękowali za jego poświęcenie ks. prał. dr Wojciechowi Nowackiemu, podkreślając jednocześnie rangę strażaków i doceniając ich wysiłek. Podziękowano też wszystkim osobom, które przyczyniły się do zakupu nowego pojazdu wśród których znalazły się też osoby prywatne.

Łączny koszt zakupu w pełni doposażonego samochodu wyniósł blisko 1,2 mln zł. Oprócz dotacji z Gminy Zambrów w wysokości 500 tys. zł, OSP w Starym Laskowcu pozyskała środki z funduszu NFOŚiGW i WFOŚiGW w wysokości 400 tys. zł oraz dotację z KSRG w wysokości 200 tyś. zł i prywatnych sponsorów.

Na ręce prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu Zbigniewa Mioduszewskiego, przybyli goście przekazali węże strażackie.

Uroczystość została zakończona wspólnym obiadem.

Senator RP
Marek Adam Komorowski