Jedwabne. Pogrzeb rodzin zamordowanych przez Niemców

Jedwabne. Pogrzeb rodzin zamordowanych przez Niemców

W sobotę 12.02.2022 r. dokonano ponownego pochówku dwóch małżeństw, na cmentarzu w Jedwabnem, które w 1943 r. pomagały partyzantom. Szczątki ekshumowano w ubiegłym roku z mogiły ofiar rozstrzelanych przez Niemców.

Uroczystość rozpoczęła się w sobotę od mszy świętej w kościele św. Jakuba Apostoła w Jedwabnem, celebrowanej przez Ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej JE księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, po której uczestnicy przeszli na cmentarz, gdzie spoczęły szczątki czterech osób ekshumowanych w czerwcu 2021 r. Były to dwa małżeństwa Mościckich i Bronakowskich w wieku od 36 do 44 lat, które – według relacji świadków – zostały zamordowane w lesie koło wsi Przestrzele za pomoc partyzantom. Po zbrodni zostali tam pochowani w jednym miejscu.

Prace ekshumacyjne przeprowadziło stowarzyszenie Wizna 1939, z pomocą żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i Żandarmerii Wojskowej.

Do stowarzyszenia zgłosili się bliscy zmarłych, według których w konkretnie wskazanym miejscu pochowani byli: Władysława i Franciszek Mościccy oraz Anna i Józef Bronakowscy.

W sobotnich uroczystościach wzięły udział córki obu rodzin, które były świadkami tamtych tragicznych wydarzeń, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także parlamentarzyści.

Senator RP
Marek Adam Komorowski