Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości wnoszą o odwołanie marszałka Senatu

31 marca br. senatorowie PiS złożyli wniosek o odwołanie Tomasza Grodzkiego z funkcji marszałka Senatu.

31 marca br. senatorowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek o odwołanie Tomasza Grodzkiego z funkcji marszałka Senatu. W ocenie senatorów słowa marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, z orędzia skierowanego 25 marca br. do Rady Najwyższej Ukrainy, w których zarzucił polskiemu rządowi m.in. importowanie rosyjskiego węgla i w ten sposób współodpowiedzialność za finansowanie reżimu Władimira Putina są nieprawdą oraz godzą w polską rację stanu, co powoduje że wniosek o jego odwołanie jest uzasadniony. Spółki Skarbu Państwa są niezależne od rosyjskiego węgla. Podległe Ministerstwu Aktywów Państwowych firmy energetyczne praktycznie w ogóle nie korzystają z węgla, który pochodzi z importu. 99,7 % węgla kamiennego i brunatnego, który jest przeznaczony do energetyki, pochodzi z polskich kopalń.

Ponadto blokowane jest przez ponad rok rozpatrzenie przez Senat wniosku Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu.

Szczegółowe uzasadnienie wniosku o odwołanie Tomasza Grodzkiego z funkcji marszałka Senatu zostanie przedstawione na najbliższym posiedzeniu Senatu 12 kwietnia br. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli stosowny wniosek o zmianę porządku obrad najbliższego posiedzenia Senatu w tym zakresie, jak również zgłosili kandydata na nowego marszałka Senatu w osobie Marka Pęka – wicemarszałka Senatu.

Na najbliższym posiedzeniu Senatu powinna się odbyć debata na temat powyższego wniosku i głosowanie.

Senator RP
Marek Adam Komorowski

Do pobrania w PDF:

Konferencja prasowa: