X posiedzenie Senatu RP w dn. 5-6 i 12-14 maja 2020 r.

X posiedzenie Senatu RP w dn. 5-6 i 12-14 maja 2020 r.

Dziesiąte posiedzenie Senatu RP odbyło się w dniach 5-6 oraz 12-14 maja br. Senat obradował w sposób mieszany tj. na posiedzeniu plenarnym i w sposób zdalny.

Senat zajmował się przede wszystkim ustawą dotyczącą wyborów prezydenckich, ostatecznie odrzucając w dniu 5 maja br. ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Prace nad tą ustawą trwały w senacie 29 dni i praktycznie uniemożliwiły przeprowadzenie wyborów prezydenckich w dniu 10 maja br. w trybie korespondencyjnym.

Ponadto na tym posiedzeniu senat m.in. w dniu 13 maja br. podjął uchwałę w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie, zajmował się ustawami związanymi z zwalczaniem skutków rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 tzw. „Tarcza-3”.

Senat dokonał również zmiany na funkcji wicemarszałka Senatu RP odwołując w wyniku rezygnacji Stanisława Karczewskiego i powołując w jego miejsce Marka Pęka.

senator RP
Marek Adam Komorowski