Życzenia z okazji Dnia Strażaka A.D.2020

Na chwałę Bogu i Ojczyźnie,
ludziom na pożytek
(Bolesław Chomicz)

Szanowne Druhny!, Szanowni Druhowie!

Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Zambrowskiego

Szanowni Strażacy!, Pracownicy Cywilni!

Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie

Weterani Służby Pożarniczej

Z okazji Dnia Strażaka A.D.2020 chciałbym, wszystkim strażakom ochotniczym
i państwowym, pracownikom cywilnym straży i weteranom służby pożarniczej w powiecie zambrowskim, złożyć najserdeczniejsze życzenia i jednocześnie podziękować za Waszą  ofiarną służbę. Życzę dużo satysfakcji z wypełniania tej pięknej i odpowiedzialnej służby, bezpiecznych powrotów z interwencji, spełnienia planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Serdeczne podziękowania składam również wszystkim przyjaciołom straży pożarnych za okazywaną pomoc i życzliwość. Serdeczne życzenia chciałbym złożyć także Waszym najbliższym, to również dzięki ich wsparciu możecie tak dobrze wypełniać swoje strażackie zadania.

Jednocześnie w związku z pandemią koronawirusa /COVID-19/, chciałbym jeszcze raz podziękować druhom strażakom i strażakom państwowym za niezwykle ofiarną postawę podczas walki z pandemią.

Dziękuję za odpowiedzialność za siebie i za nas wszystkich.

Ograniczmy rozprzestrzenianie się wirusa!

Na zakończenie chciałbym przytoczyć jeszcze słowa Roty Ślubowania Jasnogórskiego
złożonego przez strażaków w trakcie VII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę w 2015 r. Niech jej słowa będą dla nas mottem naszego działania:

 „Wiary ojców dochować

Życia i mienia naszych Braci ze wszystkich sił bronić

Cnoty rycerskie naszego patrona Świętego Floriana naśladować

Dla dobra Ojczyzny ze wszystkich sił pracować

Tak nam dopomóż Bóg i Najświętsza Królowo Polski”

 

Ze strażackim pozdrowieniem

Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Zambrowie
Marek Adam Komorowski

Zambrów, 4 maja 2020 r.