IX posiedzenie Senatu RP w dn. 15-16 kwietnia 2020 r.

IX posiedzenie Senatu RP w dn. 15-16 kwietnia 2020 r.

W dniach 15-16 kwietnia br. odbyło się dziewiąte posiedzenie Senatu RP. Po raz pierwszy
w historii Senat obradował w sposób hybrydowy tj. na posiedzeniu plenarnym w siedzibie Senatu i w sposób zdalny tzn. elektroniczny. Senatorowie korzystali z sali plenarnej i sali 217. Z możliwości obrad zdalnych skorzystało 41 senatorów. Ten sposób prowadzenia obrad spowodowany został stanem epidemii. Sale obrad połączono łącznością audio-wideo,
co umożliwiało senatorom zabieranie głosu w debacie ze swojego miejsca. Senatorom, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć osobiście w posiedzeniu Izby, umożliwiono zdalne uczestnictwo w obradach – zabieranie głosu, składanie wniosków i głosowanie, przy zachowaniu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego. Ten sposób obradowania spowodował, że w posiedzeniu senatu uczestniczyli wszyscy senatorowie (pierwszy raz od złożenia ślubowania), nawet senatorowie przebywający za granicą, jak choćby senator Robert Dowhan przebywający aktualnie w USA.

Senat zajmował się przede wszystkim ustawami związanymi z pandemią koronawirusa tj. ustawą o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych
w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., która to ustawa została przyjęta bez poprawek i bezpośrednio trafiła na biurko Prezydenta RP. Ustawa ta daje
podstawę prawną instytucjom uczestniczącym w systemie wdrażania środków europejskich do elastycznego podejścia we wdrażaniu i realizacji projektów objętych dofinansowaniem w ramach programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19.

Następnie senat zajął się ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarczą antykryzysową)
wprowadzająca kolejne rozwiązania zapewniające przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii, a także regulacje wspierające poszczególne grupy społeczne.
Do ustawy tej wprowadzono 95 poprawek i skierowano ją z powrotem do Sejmu.

Głosowania na ustawami i poprawkami przebiegły sprawnie. Były takie gdzie wszyscy senatorowie głosowali jednakowo, ale były również takie że decydował tylko jeden głos. Praca zdalna, to nowe doświadczenie. W moim przypadku odbywała się ona jednocześnie na dwóch komputerach. Na jednym była włączona bezpośrednia transmisja, tak aby móc śledzić na bieżąco obrady Senatu, co się na nich dzieje i móc ewentualnie zabrać głos. Na drugim komputerze natomiast należało obserwować skrzynkę poczty elektronicznej, ponieważ
tą drogą otrzymywaliśmy wszelkiego rodzaju informacje, druki, opinie, ekspertyzy czy stanowiska. Sposób uczestniczenia więc w posiedzeniu Senatu w sposób zdalny choć odbywał się w domu, to wymagał koncentracji przez całe posiedzenie z pełną uwagą
i zaangażowaniem.

Senat jednogłośnie podjął również uchwałę okolicznościową upamiętniającą ofiary Zbrodni Katyńskiej w 80. rocznicę jej popełnienia. W uchwale tej senatorowie oddali hołd wszystkim zamordowanym przez sowiecki reżim polskim jeńcom wojennym, przebywającym w obozach w Starobielsku, Ostaszkowie i Kozielsku i podkreślono, że dokonany mord na polskich jeńcach wojennych miał na celu eksterminacje polskiej inteligencji, a prawda o niej musiała czekać długie lata na jej oficjalne ujawnienie, a zbrodnia ta nigdy nie została osądzona. Wyrażono też przekonanie, że pamięć o noszącej znamiona ludobójstwa Zbrodni Katyńskiej powinna być częścią pamięci całej wspólnoty międzynarodowej.

Do pobrania w PDF: Uchwała Senatu RP upamiętniająca ofiary Zbrodni Katyńskiej w 80. rocznicę jej popełnienia

senator RP
Marek Adam Komorowski