Powiatowy Dzień Strażaka 2020

Powiatowy Dzień Strażaka 2020 w Zambrowie.

W sobotę 2 maja 2020 r. w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika odbyła się msza św. w intencji strażaków z okazji Dnia Strażaka. Mszę św. odprawił powiatowy kapelan strażaków ks. Łukasz Brzostowski i ze względu na panującą epidemię koronawirusa miała ona szczególny tj. ograniczony charakter. Nie było pocztów sztandarowych ani pododdziału strażaków, byli natomiast w imieniu wszystkich strażaków powiatu zambrowskiego prezesi jednostek ochotniczych straży pożarnych, prezesi gminni, przedstawiciele komendy powiatowej oraz wicestarosta Jacek Murawski. Homilie wygłosił proboszcz parafii ks. kan. dr Grzegorz Śniadach. W trakcie mszy wraz z obecnymi na strażakami i wiernymi nastąpiło zawierzenie Maryi naszej Ojczyzny, rodzin, a także życie i zdrowie wszystkich strażaków, którzy każdego dnia poświęcają się dla ratowania życia i zdrowia ludzi oraz mienia.

Na zakończenie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie Marek Adam Komorowski, podziękował za modlitwę w przeddzień święta patrona strażaków – św. Floriana, składając wszystkim strażakom powiatu zambrowskiego oraz pracownikom komendy powiatowej PSP w Zambrowie najserdeczniejsze życzenia kończąc zawołaniem:

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” 

Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Zambrowie
Senator RP
Marek Adam Komorowski