160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Senat na ostatniej sesji w obecności przewodniczącej Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi Swiatłany Cichanouskiej, podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Powyższa uchwała została podjęta z inicjatywy grupy senatorów reprezentowanych przez senatora Marka Komorowskiego oraz senatora Michała Kamińskiego. Senatorowie w uchwale tej składają hołd powstańcom styczniowym, dziękując za ich głęboki i szczery patriotyzm, który połączył wszystkie klasy społeczne w walce o wolną i niepodległą ojczyznę. Przypomniano jednocześnie, że powstanie rozpoczęło się w Królestwie Polskim 22 stycznia 1863 r. i na Litwie 1 lutego 1863 r. i wzięło w nim udział ok. 350 tys. osób. W trakcie powstania stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. W uchwale senatorowie wyrazili też podziw, szacunek i wdzięczność Ukraińcom za ich heroiczną postawę wobec barbarzyńskiej rosyjskiej agresji, a także przekazali wyrazy solidarności i wsparcia Białorusinom, walczącym dziś z dyktaturą. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Po podjęciu uchwały upamiętniającej 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego Swiatłana Cichanouska w swoim wystąpieniu zwróciła m.in. uwagę, że „narody polski i białoruski są związane wspólną historią”. „Łączą nas Tadeusz Kościuszko i Konstanty Kalinowski, Adam Mickiewicz i Władysław Syrokomla. Łączą nas trzy bohaterskie powstania: 1794 roku, powstanie styczniowe oraz powstanie listopadowe” – zauważyła. „Nasze narody walczyły obok siebie o własną wolność i państwowość”, a także na aktualną sytuację zarówno na Białorusi jak i na Ukrainie.

Senator RP
Marek Adam Komorowski