Obchody jubileuszu 30-lecia Samorządu Miasta Zambrów

Obchody jubileuszu 30-lecia Samorządu Miasta Zambrów

10 listopada 2021 roku, na sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbyły się uroczystości obchodów jubileuszu 30-lecia Samorządu Miasta Zambrów, przełożone z zeszłego roku ze względu na panującą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2.

Ponad 30 lat temu w Senacie RP została przygotowana ustawa o samorządzie terytorialnym, która zmieniła polską rzeczywistość przywracając Polakom prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach. Ustawa została uchwalona 8 marca 1990 r., a wybory odbyły się 27 maja 1990 r.

Skuteczne działania naszego rządu od lat przyczyniają się do poprawy sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki otrzymywanym funduszom samorządy mogą zrealizować inwestycje drogowe, kolejowe czy kulturalne. Wzrost dochodów dla samorządów, nowe inwestycje, stabilizacja dochodów – to tylko niektóre korzystne zmiany jakie zostają wprowadzone dzięki programowi Polski Ład. Dzięki działaniom rządu następuje dynamiczny wzrost możliwości inwestycyjnych samorządów.

Po wprowadzenia sztandaru Miasta Zambrów oraz odśpiewaniu Hymnu Polski, burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, przywitał licznie przybyłych gości w tym parlamentarzystów, samorządowców, księży, przedstawicieli służb mundurowych, radnych, dyrektorów placówek edukacyjnych, prezesów i dyrektorów spółek miejskich, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, obecnych i byłych pracowników Urzędu Miasta Zambrów.

Odznakę honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na wniosek Burmistrza Miasta Zambrów nadawaną osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury otrzymała Pani Marty Konopka – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.

W dalszej części uroczystości głos zabrali przybyli goście, a wśród nich m.in.: senator RP Marek Adam Komorowski.

Po przemówieniach radny Miasta Zambrów Cezary Witkowski przedstawił skomponowany i wykonany przez siebie „Hejnał Zambrowski”.

Senator RP
Marek Adam Komorowski