82. rocznica Bitwy o Zambrów

82. rocznica Bitwy o Zambrów

12 września 2021 r. w kościele pw. Ducha Świętego w Zambrowie rozpoczęły się uroczystości mszą świętą w intencji Ojczyzny, w której udział wzięły poczty sztandarowe, władze samorządowe, zuchy, delegacje przedszkoli, szkół, stowarzyszeń, policji, straży, służby więziennej, kombatantów, Sybiraków i innych związków, zakładów pracy oraz partii politycznych funkcjonujących w Zambrowie.

Następnie zebrani w pochodzie udali się pod pomnik poległych żołnierzy 71. Pułku Piechoty mieszczący się przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, gdzie wartę honorową pełnili harcerze 8 Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej 7 Ogni, 4 Wędrowniczej Drużyny Harcerskiej „Walhalla” oraz żołnierze 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego, którzy uświetnili tegoroczne obchody święta 82. Rocznicy Bitwy o Zambrów. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia hołdu przez poczty sztandarowe oraz odśpiewania hymnu państwowego.

Głos zabrał Honorowy Obywatel Miasta Zambrów Jerzy Dąbrowski, syn kpt. Władysława Dąbrowskiego dowódcy kompanii ckm-ów rannego w bitwie o Zambrów, a zmarłego w szpitalu polowym w miejscowości Dmochy-Wochy. Przybliżył on słuchaczom historię przebiegu działań wojennych we wrześniu 1939 roku. Na podstawie nowych opracowań historycznych, wydana przez Regionalną Izbę Historyczną w Zambrowie, została książka „Bitwa o Zambrów”. Obecnie wiemy, że zidentyfikowana imienna lista poległych i zmarłych z ran w Zambrowie to 95 żołnierzy i oficerów. Łączne straty tej bitwy należy szacować na podstawie realnych przesłanek na 200-250 poległych. Jednocześnie liczba poległych żołnierzy niemieckich wynosi 171-powiedział Jerzy Dąbrowski.

Po przemówieniu mjr Daniel Mazur odczytał apel poległych. Następnie żołnierze
18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego oddali salwę honorową. Uroczystość zakończyła się złożeniem przez delegacje wieńców i kwiatów pod pomnikiem.

Na zakończenie uroczystości zagrała Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod kierownictwem kapelmistrza Krzysztofa Witkowskiego.

Senator RP
Marek Adam Komorowski