KP PSP Zambrów – strażacki opłatek w dn. 19.12.2019 r.

KP PSP Zambrów – strażacki opłatek 2019

19 grudnia 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. Uczestniczyli w nim Komendant Powiatowy PSP bryg. Maciej Krajewski, strażacy i pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie oraz zaproszeni goście, wśród których byli m.in.: Senator RP Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Marek Adam Komorowski, Wicestarosta Zambrowski Jacek Norbert Murawski, Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Teofil Jach, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, wójtowie gmin powiatu zambrowskiego: Jarosław Kos, Sylwester Jaworowski, Jarosław Cukierman oraz Przewodniczący Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Zambrowie asp. sztab. w stanie spocz. Janusz Tomaszewski a także Prezesi Zarządów Gminnych OSP: dh Adam Łubnicki, dh Paweł Kowalewski, dh Bogdan Pac i dh Robert Maciej Rosiak. Swoją obecnością zaszczycili nas również księża z parafii zambrowskich: ks. dziekan Zbigniew Choromański, ks. kanonik Grzegorz Śniadach, ks. kanonik Jarosław Olszewski a także powiatowy kapelan strażaków ks. Łukasz Brzostowski.

więcej informacji – KP PSP w Zambrowie