Podsumowanie wyborów prezydenckich A.D. 2020

Podsumowanie wyborów prezydenckich A.D. 2020

26 lipca 2020 r. w Ośrodku Szkolenia Poligonowego w Czerwonym Borze odbyło się podsumowanie ostatnich wyborów prezydenckich na terenie województwa podlaskiego.
W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści i przedstawiciele wszystkich powiatów z terenu województwa. Spotkanie otworzył i wszystkich powitał senator RP Marek Komorowski. Następnie głos zabrali posłowie na Sejm Dariusz Piontkowski, Jarosław Zieliński i Lech Kołakowski. Wszyscy dziękowali za zaangażowanie w kampanii i prosili o przekazanie podziękowań i pozdrowień wszystkim tym którzy angażowali się w te wyboru bez których nie byłby możliwy osiągnięty sukces. Spotkanie zakończyło się wymianą własnych spostrzeżeń
i wzajemnych doświadczeń.

Senator RP
Marek Adam Komorowski