Spotkanie z Arcybiskupem Józefem Michalikiem

Spotkanie z Arcybiskupem Józefem Michalikiem

18 marca 2023 r. senator Marek Adam Komorowski wraz z żoną Janiną spotkali się w Przemyślu, z pochodzącym z Zambrowa, ks. arcybiskupem Józefem Michalikiem. Spotkanie związane było z imieninami ks. abp. Józefa Michalika i przebiegło w miłej atmosferze, a rozmowa w większości dotyczyła spraw i tematów związanych z Zambrowem.

Pochodzący z Zambrowa ks. abp Józef Michalik święcenia kapłańskie przyjął 23 maja 1964 r. z rąk biskupa łomżyńskiego Czesława Falkowskiego, a święcenia biskupie 16 października 1986 r. w bazylice św. Piotra w Rzymie których udzielił mu papież Jan Paweł II. Arcybiskup Józef Michalik w 2003 r. uzyskał honorowe obywatelstwo Zambrowa.

Sam Przemyśl natomiast, to bardzo ładne miasto leżące na podkarpaciu. W I Rzeczypospolitej było miastem królewskim. Przemyśl wraz z znajdującymi się wokół miasta umocnieniami fortecznymi stanowił w 1914 r. trzecią co do wielkości twierdze w Europie, po twierdzach w Antwerpii i Verdun.

Senator RP
Marek Adam Komorowski