Spotkanie z dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

Spotkanie z dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

W zeszłym tygodniu Senator RP Marek Adam Komorowski spotkał się z dr Markiem Jedynakiem dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Spotkanie odbyło się w biurze senatorskim i miało charakter roboczy. Rozmowa dotyczyła upamiętniania wydarzeń historycznych związanych z Zambrowem i okolicami, a w szczególności 71. Pułku Piechoty jego historii, szlaku bojowego i związków z Zambrowem.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a na jej zakończenie senator Marek Komorowski przekazał dr Markowi Jedynakowi portret gen. broni Józefa Hallera. Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zapoznał się również z układem architektonicznym zambrowskich koszar. Spotkanie zakończono wspólnym zdjęciem.

Senator RP
Marek Adam Komorowski