Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego w Zambrowie

Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego w Zambrowie

2 lipca 2020 r. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Zambrów w ramach spotkań z samorządami i mieszkańcami powiatów w kraju. Spotkanie otworzył i przywitał premiera oraz wszystkich obecnych senator Marek Komorowski i podziękował premierowi, że w tak krótkim czasie po raz drugi odwiedza Zambrów. Premier nawiązał do swojej wizyty w maju tego roku, kiedy odwiedził firmę Monolit Michała Godlewskiego, zajmującej się produkcją okien i  pogratulował jej działalności i dał za przykład dobrego działania w tym trudnym okresie epidemii, działania właśnie jak monolit. W trakcie spotkania premier nawiązał do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tzw. „Tarczy dla Samorządów”, którego inicjatorem jest urzędujący prezydent i wręczył samorządowcom z powiatu zambrowskiego czeki jako promesy środków finansowych przeznaczonych na inwestycje które mogą służyć na wkład własny, na drogi, na szpitale, przedszkola, żłobki, szkoły wg samorządowych potrzeb, a środki te są do pozyskania praktycznie bez biurokracji i mogą być również wykorzystane w roku następnym.

Przekazane środki przedstawiają się następująco:

Powiat Zambrowski1.009.721 zł
Miasto Zambrów2.793.223 zł
Gmina Zambrów 1.531.810 zł
Gmina Rutki 983.143 zł
Gmina Szumowo826.076 zł
Gmina Kołaki Kościelne500.000 zł

Czeki odebrali sekretarz powiatu Ireneusz Śleszyński, burmistrz Zambrowa Kazimierz Dąbrowski, wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, wójt Gminy Rutki Dariusz Modzelewski, wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski i zastępca wójta Gminy Szumowo Hanna Szabłowska. Samorządowcy dziękowali za pomoc i prosili o więcej.

Bezpośrednie słowa podziękowania do premiera skierował burmistrz Zambrowa Kazimierz Dąbrowski, który powiedział „Te pieniądze są potrzebne na dokończenie inwestycji i zaczęciu nowych. Myślę, że mieszkańcy zauważą realizację inwestycji, na które brakowało pieniędzy w budżecie miasta. Najpilniejszą w tej chwili jest uzbrojenie terenów przemysłowych przy ul. Białostockiej. Projekt w tej chwili jest w urzędzie marszałkowskim, a realizować go będziemy na przełomie września, października. A nawet jeśli nie, to wykorzystamy na inne inwestycje, których w Zambrowie co roku realizujemy kilkanaście”.

Ze wsparcia cieszyli się także pozostali wójtowie. Spotkanie zakończyło się wręczeniem premierowi kwiatów przez przewodniczące rad gmin z Zambrowa Panią Jolantę Wielgat i z Kołak Kościelnych i Panią Annę Kulesza, oraz spotkaniami i rozmowami z mieszkańcami Zambrowa
i okolic. Całe spotkanie odbyło się na terenach zielonych miasta przy zalewie.

senator RP
Marek Adam Komorowski