Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dn. 2 marca 2020 r.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dn. 2 marca 2020 r.

W dniu 2 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej połączone z seminarium zatytułowanym „Stan finansów samorządowych – diagnoza i wyzwania”.

Podczas posiedzenia zaprezentowano 4 projekty ustaw: dwa projekty  ustaw o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, projekt ustawy o subwencji rozwojowej oraz projekt ustawy o subwencji ekologicznej.

Projekty zakładają zwiększenie udziału poszczególnych j.s.t. we wpływach z PIT; w wypadku gmin – z 39,34 do 43,93%, powiatów – z 10,25 do 11,49% i województw – z 1,60 do 1,79%. Subwencja rozwojowa byłaby wprowadzona zamiast zwrotu nieodliczonego VAT od inwestycji. Projekt ustawy o subwencji ekologicznej dotyczyłby natomiast obszarów objętych szczególną ochroną przyrodniczą.