Nadanie imienia Krzysztofa Putry sali obrad Sejmiku Województwa Podlaskiego w dn. 26.08.2019 r.

Uroczystości nadania sali Sejmiku imienia Krzysztofa Putry

Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku oraz ceremonia złożenia kwiatów na grobie śp. Krzysztofa Jakuba Putry na Cmentarzu św. Rocha.

W południe uczestnicy uroczystości spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przed salą obrad Sejmiku, by dokonać odsłonięcia tablicy umieszczonej tuż przy wejściu do niej.

Słowa uznania i wspomnienia dotyczące śp. Krzysztofa Putry przywoływało tego dnia wiele ważnych osób, wśród nich m.in. przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski i wiceprzewodniczący Marek Komorowski.

więcej informacji – Wrota Podlasia