Wywiad z kandydatem na Senatora RP Markiem Adamem Komorowskim

1) Hasłem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości w tegorocznych wyborach parlamentarnych jest: „Dobry czas dla Polski” – jak ten „dobry czas” widzi Pan dla naszego regionu? 

Jednym z założeń programowych Prawa i Sprawiedliwości jest zrównoważony rozwój całego kraju. Nasz region ma wiele atutów, które należy wykorzystać do jego rozwoju, są to m.in. dobre położenie, duże walory turystyczne i przyrodnicze, ale przede wszystkim silne rolnictwo i zdolni młodzi ludzie. Myślę, że przez te najbliższe 4 lata mamy duże szanse na wprowadzenie dużych zmian w naszym regionie, żeby te atuty pełniej wykorzystywać.

2) Jakie więc szanse inwestycyjne, w których może pomóc parlament, widzi Pan dla naszego regionu?

Jako wieloletni samorządowiec naszego regionu widzę potrzebę ściągnięcia nowych inwestycji m.in. do miasta Łomży. W najbliższych latach zostanie zakończona budowa obwodnicy Łomży z nową przeprawą mostową przez Narew, dlatego należy wprowadzić rozwiązania systemowe przyjazne inwestorom na tym terenie, m.in. w zakresie pozyskiwania terenów pod inwestycje.

3) Co jeszcze stoi na przeszkodzie, żeby nowe inwestycje w regionie powstawały? 

Mówiąc o przyciąganiu atrakcyjnych inwestycji, tym samym o tworzeniu dobrze płatnych miejsc pracy, to ciągle dużą barierą w naszym regionie jest brak dobrej komunikacji. W tym zakresie jest wciąż dużo do zrobienia. Dużą szansą rozwojową dla Łomży będzie budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i połączenie z nim drogą kolejową poprzez Ostrołękę, jak również nowe połączenie kolejowe na północ z Piszem i Giżyckiem. W ten system komunikacyjny doskonale wpisuje się budowa Via Baltici. Trzeba także doprowadzić do realizacji inwestycji Rail Baltica ważnej dla całego województwa. Kontynuować trzeba rządowy program rozbudowy dróg lokalnych. Przy tym pamiętać również trzeba o rozwoju obszarów wiejskich, poprawie bezpieczeństwa, czy warunków funkcjonowania służby zdrowia, jak również rozwoju ośrodka akademickiego w Łomży.

4) Jakie propozycje wyborcze skieruje Pan do ludzi młodych z naszego regionu, żeby zachęcić ich do pozostania?

W naszym regionie mamy bardzo duży potencjał wśród młodych ludzi – ambitnych, żywiołowych i dobrze wykształconych. Jednak żeby mogli oni realizować swoje pomysły trzeba stworzyć im odpowiednią przestrzeń, dać narzędzia, to co może w tym zakresie zrobić rząd i parlament to ułatwić start dla ludzi młodych m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń fiskalnych  dla przedsiębiorców, zwłaszcza dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i to rząd Prawa i Sprawiedliwości już rozpoczął poprzez m.in. obniżenie podatku PIT do 17% oraz 0% PIT dla ludzi młodych do 26 r.ż., a także obniżka od początku przyszłego roku podatku CIT dla małych firm z 15% do 9%, czyli najniższego poziomu w UE. Teraz chcemy pójść dalej i m.in. zmniejszyć o 500 zł ryczałtowe obciążenia ZUS  dla małych przedsiębiorców, których miesięczny dochód firmy nie przekracza 6 tys. zł, a miesięczny przychód – 10 tys. zł. Jestem przekonany, że takie rozwiązanie jak też wcześniej wspomniany rozwój infrastruktury drogowej, kolejowe oraz ułatwienia inwestycyjne zachęcą oraz znacznie ułatwią start młodym ludziom, którzy z bardzo dobrym wykształceniem kończą m.in. łomżyńskie i białostockie uczelnie aby tu w regionie mogli rozwijać się zawodowo.

5) Jak Pan zachęci naszych czytelników do oddania głosu na Pana?

Z wykształcenia jestem prawnikiem, wykonuję zawód radcy prawnego, tak więc język legislacyjny nie jest mi obcy. Jestem też wieloletnim samorządowcem, radnym który od 1990 r. działał nieprzerwanie na każdym szczeblu samorządu. W latach 1990-1998 byłem dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Łomży, następnie starostą zambrowskim pierwszej kadencji, członkiem Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Aktualnie jestem wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Podlaskiego, a zawodowo obsługuję pod względem prawnym jednostki samorządowe w tym jedną z jednostek Miasta Łomży. Znam problemy z jakimi samorządy się borykają oraz jakiego wsparcia od parlamentu potrzebują. Chciałbym zachęcić wszystkich do pójścia na wybory, gdyż oddanie swojego głosu jest ważne dla przyszłości i rozwoju zarówno naszego regionu jak i całego kraju. Oddanie głosu na kandydatów z listy Prawa i Sprawiedliwości to nie tylko szansa na rozwój gospodarczy, ale także na dalszą poprawę warunków społecznych i dobrobytu Polaków. Jeśli chcemy, żeby te wszystkie programy mogły wejść w życie Prawo i Sprawiedliwość musi uzyskać większość parlamentarną zarówno w Sejmie jak i w Senacie, dlatego proszę o Państwa głos.