Obwodnica Zambrowa

9 lipca 2020 r. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał w Zambrowie Program Inwestycyjny budowy południowo-wschodniej Obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66

9 lipca 2020 r. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał w Zambrowie Program Inwestycyjny budowy południowo-wschodniej Obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66 uruchamiając praktycznie proces przygotowawczy budowy południowo-wschodniej Obwodnicy Zambrowa. Jeszcze w tym miesiącu przewidywane jest ogłoszenie przetargu na uproszczone studium korytarzowe, a następnie do końca kwietnia przyszłego roku uruchomienie przetargu z elementami koncepcji programowej. W efekcie w 2022 r. przewidywane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Jej uzyskanie
do końca września 2023 r. umożliwi ogłoszenie w 2024 r. przetargu w systemie zaprojektuj
i wybuduj. Zakończenie realizacji ww. inwestycji planowane jest do 30 lipca 2028 r.

Istniejąca północna Obwodnica Zambrowa rozwiązuje jedynie problem ruchu tranzytowego
w ciągu drogi S8, nie rozwiązując problemu ruchu tranzytowego przez Miasto Zambrów w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66. Dlatego ta inwestycja jest tak ważna dla Zambrowa.

Długość planowanej obwodnicy, to ok. 7 kilometrów. A jej realizacja stała się możliwa dzięki umieszczenia jej w programie Budowy 100 Obwodnic.

W dzisiejszym wydarzeniu i konferencji oprócz Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyk udział wzięli Minister Edukacji Dariusz Piontkowski, poseł Kazimierz Gwiazdowski, senator RP Marek Adam Komorowski, Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras i dyrektor Oddziału Białostockiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciech Borzuchowski. Spotkanie zakończyło pamiątkowe zdjęcie z tej okazji.

senator RP
Marek Adam Komorowski