Odznaczenia strażackie

8 stycznia 2021 r. Brązową Odznakę Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej przekazano druhowi Bogdanowi Pacowi

Na przełomie roku dwóm ochotnikom wręczono strażackie odznaczenia. Stan epidemii wywołany przez wirusa SARS-CoV-2 spowodował, że odwołane zostały różnego rodzaju uroczystości strażackie, a w związku z tym nie można było wręczyć na nich przyznanych wcześniej odznaczeń strażackich. Z tego powodu odznaczenia te były przekazywane przy okazji różnych okoliczności.

W dniu 31 grudnia 2020 r. Brązową Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” przekazano druhowi Kazimierzowi Gwardiakowi Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Łętownicy. Odznaczenie przekazał Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie mł. bryg. Adam Wysmułek wraz z  senatorem RP i Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie Markiem Adamem Komorowskim oraz Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szumowie druhem Robertem Rosiakiem. Uroczystości wręczenia odznaczenia odbyły się w domu  Kazimierza Gwardiaka.

W dniu 8 stycznia 2021 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Zambrowie takie samo odznaczenie odebrał druh Bogdan Pac Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zambrowie. Odznaczenie przekazał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie bryg. Maciej Krajewski wraz z senatorem RP i Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie Markiem Adamem Komorowskim. Kameralna uroczystość odbyła się w obecności prezesów gminnych Roberta Rosiaka, Adama Łubnickiego i Pawła Kowalewskiego.

Obaj druhowie choć reprezentują dwa różne pokolenia, wyróżniają się w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, a odznaczenia dla nich nadał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński z okazji Dnia Strażaka w 2020 r. Przekazanie powyższych odznaczeń odbyło się z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.

Wszyscy obecni przy wręczaniu tych odznaczeń gratulowali odznaczonym życząc samych sukcesów zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym, a także wszelkiej pomyślności i zdrowia.

Senator RP
Marek Adam Komorowski