Nowa siedziba Wojewódzkiego Ośrodka profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

Otwarcie nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

22 stycznia 2021 r. nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Po prawie 29 latach działalności Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień z  ulicy Rybaki z dniem 1 lutego zostaje przeniesiony do budynku po dawnych oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, który to budynek przeszedł generalny remont.

Ośrodek jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej Samorządu Województwa Podlaskiego. Jego celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin. Jest jedynym w tej części Polski, który prowadzi staże dla osób uczących się zawodu terapeuty uzależnień.

Dyrektor Ośrodka Pani Renata Szymańska poinformowała, że całkowity koszt remontu wyniósł ponad 22 mln zł, z czego ok. 15 mln zł pochodziło z budżetu województwa, 5,6 mln zł z budżetu państwa i 2,1 mln zł z funduszy europejskich.

W uroczystości otwarcia Ośrodka udział wzięli bp Tadeusz Bronakowski – Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, ks. Tadeusz Wilga – kapelan Ośrodka, senator RP Marek Komorowski, poseł na Sejm Kazimierz Gwiazdowski, radni wojewódzcy: Marek Olbryś – wicemarszałek województwa, Bogdan Dyjuk i Piotr Modzelewski.

Wszyscy podkreślali ważną rolę jaką sprawuje Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w systemie opieki zdrowotnej oraz bardzo dobre warunki prowadzenia działalności w nowej siedzibie.

Senator RP
Marek Adam Komorowski