Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego (Zambrów, 22.01.2022 r.)

Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego (Zambrów, 22.01.2022 r.)

W sobotę 22 stycznia w 159. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego z inicjatywy senatora Marka Adama Komorowskiego pod pomnikiem Powstańców Styczniowych na Placu Sikorskiego w Zambrowie złożono kwiaty, a na mogile powstańców na cmentarzu parafialnym zmówiono wspólnie modlitwę i zapalono znicze. Pod pomnikiem senator Marek Adam Komorowski przypomniał o tragicznych losach powstańców i represjach zaborcy.

Powstanie Styczniowe rozpoczęło się od ogłoszenia Manifestu, wydanego przez Centralny Komitet Narodowy, który powołał Tymczasowy Rząd Narodowy. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była branka do armii carskiej. Powstanie było największym zrywem niepodległościowym po rozbiorach. W powstaniu wzięło udział ponad 200 tysięcy powstańców z wszystkich warstw społeczeństwa. Odbyło się ponad 1 200 bitew i potyczek, w tym również i w naszych okolicach, czego dowodem jest mogiła żołnierzy styczniowych na cmentarzu parafialnym. O Powstaniu Styczniowym przypomina nam również pomnik na Placu Sikorskiego. Walki powstańcze trwały do jesieni 1864 r. i choć powstanie upadło i powstańcy oraz cały naród zostali wówczas poddani represjom ze strony caratu i przymusowej rusyfikacji (ponad 20 tys. powstańców zesłano na Syberię, zniesiono całkowicie autonomię Królestwa Polskiego, odbierano prawa miejskie, zabroniono oficjalnie używać języka polskiego, wprowadzono nakaz prowadzenia ksiąg parafialnych w języku rosyjskim, likwidowano klasztory, zlikwidowano wszystkie szkoły powiatowe, konfiskowano majątki powstańców), to jednak naród się nie poddał, a powstańcy doczekali się odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. (szacuje się, że wówczas powstańców żyło ok. 3.700).

Marszałek Józef Piłsudski 21 stycznia 1919 r. wydał rozkaz specjalny, na mocy którego weterani powstania styczniowego uzyskali uprawnienia żołnierzy Wojska Polskiego. Mieli prawo do stałej pensji państwowej, noszenia specjalnych fioletowych mundurów. Weteranom powstania styczniowego nadano honorowy stopień podporucznika.

Najdłużej żyjącym powstańcem styczniowym był Feliks Bartczuk, który zmarł w 1946 r.

W uroczystościach udział wzięli: senator Marek Adam Komorowski, wójt Gminy Rutki Dariusz Modzelewski, wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski, wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman, wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, radni powiatu zambrowskiego: Stanisław Rykaczewski i Piotr Szeligowski, radny miasta Henryk Rykaczewski, sekretarz Urzędu Gminy Rutki Agnieszka Bazydło, rekonstruktor historyczny Jakub Tabędzki oraz strażacy ochotnicy: prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Szumowie dh Robert Rosiak, prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Kołakach Kościelnych dh Adam Łubnicki, prezes OSP w Kruszach Łubnicach dh Marek Kołakowski, prezes OSP w Szczodruchach dh Andrzej Dmochowski i dh Krzysztof Łada. Wartę honorową zarówno przy pomniku, jaki przy grobie na cmentarzu pełnili strażacy druhowie: Andrzej Dmochowski i Krzysztof Łada.

Uroczystości zakończyło wspólne wspomnieniowe spotkanie w biurze senatorskim.

Cześć pamięci Powstańcom Styczniowym!

Senator RP
Marek Adam Komorowski