Stulecie Archiwum Państwowego w Suwałkach

Stulecie Archiwum Państwowego w Suwałkach

W czwartek 21. października 2021 roku odbyły się obchody Stulecia Archiwum Państwowego w Suwałkach połączone z otwarciem siedziby Archiwum po przebudowie, złożonej już z czterech, a nie jak do tej pory dwóch budynków. Dyrektorzy archiwów państwowych, władze miasta i zaproszeni goście spotkali się w wyremontowanym budynku przy ulicy Kościuszki 69.

Wśród gości był senator RP Marek Adam Komorowski, poseł na Sejm Jarosław Zieliński.

Remont Archiwum Państwowego w Suwałkach rozpoczął się w 2019 roku. Blisko 14 milionów złotych dofinansowania na ten cel Archiwum otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Archiwum zostało unowocześnione, a wprowadzone zmiany budowlano-konstrukcyjne oraz w wyposażeniu zapewniły właściwe warunki przechowywania zbiorów i odpowiednie warunki korzystania z nich, także przez osoby niepełnosprawne.

Suwalska placówka od stu lat funkcjonuje w tej samej kamienicy, wybudowanej według planu z 1875 r. Archiwum zgromadziło archiwalia pozostałe po administracji ogólnej i specjalnej guberni suwalskiej różnych szczebli. Budynek był przede wszystkim siedzibą sądów, dlatego – z braku warunków – w 1926r. suwalskie zasoby trafiły do Archiwum Państwowego w Grodnie, skąd później zostały przewiezione do Wilna. Już nieprzerwanie Powiatowe, później Wojewódzkie a wreszcie Archiwum Państwowe w Suwałkach działa od 1955 r. Najpierw kierował nim Irena Filipowicz, a od 1990 r. dyrektorem jest Tadeusz Radziwonowicz.

Senator RP
Marek Adam Komorowski